עוד

  1. בית הלל - בואו להכיר
  2. מי אנחנו
  3. הורדת חוברות
  4. רבני בית הלל
  5. בתקשורת
  6. לתמיכה בבית הלל

חיפוש

חפש

פייסבוק

עמדת בית הלל - תרומת איברים


"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא".


בסרטון של תאגיד 'כאן' אמר הרב יצחק גבאי  שחל איסור לחתום על כרטיסי 'אדי'.

בעקבות כך אנו, ארגון רבני ורבניות בית הלל, מדגישים את תמיכתנו בתרומת אברים, וכן בהצהרה של כוונת הנפטר כדוגמת כרטיסי 'אדי' ו'בלבבי'.

רבים מגדולי הפוסקים, וביניהם הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל, פסקו שהמוות נקבע ברגע המוות המוחי, ומוות זה הוא שמאפשר תרומת לב. מאז שנקבעה הלכה זו השתפרה מאוד הטכנולוגיה והשיטה של קביעת המוות המוחי.
 חשוב להקפיד שלקיחת האיבר תעשה על פי ההלכה ולאחר קביעה מוסמכת של מות גזע המוח של התורם, על-פי אמות המידה שנקבעו על-ידי הרבנים שהוזכרו והחוק הישראלי. אפשר לבקש ליווי וייעוץ של איש דת כבר בעת החתימה על הכרטיס וגם בעת לקיחת האברים.
 חשוב להיוועץ בדמות רבנית בזמן הדיון הרפואי וההלכתי.

התורה היא תורת חיים כיוון שהיא נותנת חיים ומובילה אליהם. לקיחת איבר לצורך השתלה והצלת חיים, לא רק שאין בה איסור, אלא זוהי מצווה גדולה.

תגובות

כתוב תגובה
    טרם התקבלו תגובות