הרב יונדב תפוחי

הרב יונדב בוגר ישיבת רמת גן ושלוחותיה, וממקימי הגרעין התורני בהוד השרון בה הוביל תכניות לימוד למבוגרים וילדים וליווה משפחות באירועי חיים. הוא לימד מס' שנים בתכנית הערב של ביהמ"ד יקר בתל אביב, ומעביר שיעורים קבועים ברשת. הוא משמש כיום כר"מ במכינה הקדם-צבאית "רוח השדה", מוביל תכנית בית-מדרש ומלווה את שנה ב'. עסוק בעיקר בהגותו של הראי"ה קוק ובעיצוב השקפה יהודית-ליברלית בשפת הדור. בוגר תכניות רקמ"ה, שחרית וליווי רוחני.

לכל המאמרים של הרב יונדב תפוחי