צום מעוברות ביום הכיפורים – פסיקת הלכה על פי מציאות זמננו- הרבנית חנה אדלר לזרוביץ

צום ותענית

שיתוף המאמר -

צום מעוברות ביום הכיפורים – פסיקת הלכה על פי מציאות זמננו- הרבנית חנה אדלר לזרוביץ

המאמר פורסם ב'תחומין מ'

מצוות עינוי הנפש ביום הכיפורים היא מן האיסורים החמורים בתורה אשר עונשם
כרת. אך ככל המצוות אשר אינן בגדר "ייהרג ובל יעבור", גם מצוה זו נדחית מפני
פיקוח נפש. כאשר אדם חולה, הגדרת פיקוח נפש או סכנה נקבעות על סמך החולה עצמו
או הרופא עימו התייעץ. לעומת זאת, הפסיקה הרווחת עבור נשים הרות היא שהן
מחויבות לצום למעט במקרים מסוימים (לגביהם יפורט בהמשך). זאת למרות העובדה
שישנם רופאים הסוברים כי מדובר בחשש סכנה. הרופאים עצמם חלוקים בינם לבין
עצמם בשאלה האם צום מזיק לאשה בהריון ולעוברה, ומחלוקת זו משליכה על השאלה
ההלכתית ועל מחלוקת הפוסקים. ריבוי המחלוקות מביא למצב הקיים בו ישנן נשים
הרות המקבלות הנחיות סותרות מהרופא ומהרב בשאלת הצום במהלך הריון. על
האשה השואלת להכריע בין דאגתה לבריאותה ולבריאות עוברה, לבין רצונה לקיים את
ההלכה כפי שנענתה. האם מציאות זו הולמת את דרכה של תורה אשר "דרכיה דרכי
נעם וכל נתיבותיה שלום?"…

להמשך קריאת המאמר

לפרופיל ומאמרים נוספים של הרבנית חנה אדלר-לזרוביץ' באתר בית הלל לחצו כאן

לקריאה נוספת -

רוגז ועין טובה – הצום הנחבא (י' בטבת) – הרבנית רחל ויינשטיין

29.01.2021

צום ביום כיפור בהיריון, למה ללכת עד הקצה?

01.11.2019

קושי לצום והיריון ביום כיפור

31.10.2019

חזרה לכל המאמרים בנושא צום ותענית

שיתוף המאמר -