מסע 'מקשיבים' – אוסף רשמים ממסע העשור | רבני ורבניות בית הלל

מקשיבים: מסע העשור של בית הלל

הרבנית רחל וכטפוגל

"חברותיי ואני זכינו להיות חלק מגל גדול של למדנות נשית מִתחדשת. אך לא היה מקום לבּיטוי הלמדנות הזו כחלק מהשיח ההלכתי המרכזי, עד שארגון בית הלל פתח את השערים לשיח משותף, ובכך נתן לנו קול. כיום הקול הזה נשמע באופן ברור ועוצמתי באתר משיבת נפש" (מתוך דבריי בפני הנשיא יצחק הרצוג)
זכיתי לייצג אתמול בבית הנושא, בגאווה ובענווה, חבורה מופלאה של נשים מורות הלכה – רבניות המשיבות באתר משיבת נפש Meshivat Nefesh. אני מודה למקימי ארגון בית הלל | beit hillel, היו"ר הרב מאיר נהוראי, הועד המנהל, המנכ"ל המסור Boaz Ordman, מנהלת התוכן ומסע #מקשיבים שלומית פיאמנטה על האמון והשותפות.
הטקס עם הנשיא יצחק הרצוג – Isaac Herzog היה מרגש, עם דברים משמעותיים איתם הוא פתח, מילים נוגעות של נציגי בית הלל ושיח לא פורמלי עם הנשיא לאחר הטקס. (הטקס המלא בתגובות. תחילת הטקס: 31:10, דברים שלי 1:06:05)
הטקס היה לכבוד ציון עשור לבית הלל והיציאה לדרך למסע #מקשיבים של רבני ורבניות בית הלל. יהי רצון שנזכה להמשך עשייה ברוכה, להקשבה עמוקה וקול ברור ורלוונטי.

**

הרב אביה רוזן

יש דבר כזה רבנות קשובה.
ארגון בית הלל יצא היום למסע מפגשים, הכרות והקשבה למציאות הישראלית הכל כך מגוונת.
יצאנו היום, רבנים ורבניות מכל הארץ, למסע שהתחיל היום בשומרון, ויחרוש את הארץ מדרום ועד הצפון….
ההקשבה לשטח היא לא מכיון שאנחנו פשרנים ואנחנו מחפשים דרך לעקוף את המתח בין ההלכה למציאות המורכבת הזועקת מן השטח.
ההקשבה איננה חסד של הסמכות המוכנה לרדת מ"מרום כסאה"…
וההקשבה גם איננה רק סובלנות ונחמדות….
ההקשבה היא דרישה מוסרית והלכתית נוקבת.
ההקשבה היא היכולת להצמיח קומה נוספת של עולם הלכתי ורוחני שמחובר לשטח, ורלוונטי לו.
ההקשבה הזו היא הקומה ההלכתית והמוסרית, המצמיחה את הופעת האלוהות היותר גבוהה.
המחנכים והמחנכות , הרבנים והרבניות של בית הלל לא מסתפקים בשיח של "הנחתה" אלא מחפשים את הקומה הגבוהה יותר. זו הלכה מסוג אחר….מבית היוצר של בית הלל…
כשישבנו שבעה אחר לכתו של אבי מורי , הרב ישראל רוזן, סיפר לנו אחד מהמבקרים שהוא נכה מלידה.הוא משותק ברוב גופו וננטש ע"י הוריו, ומאז חי לבדו. הוא הגיע לאבי לבקש שיתיר לו להפעיל את הטלוויזיה בשבת…..העומד אחרי הבקשה המוזרה הזו היא הבדידות העצומה, שהוא לא יכול להכילה בלי רעש של אנשים בבית….
כשבקשתי לדעת מה אבי ענה לו, הוא סיפר לי שזה לא נגמר בתשובה של כן או לא. זה התחיל בכך שהוא הוזמן מספר ערבים לבית הורי ללימוד חברותא של הסוגיה. בהזדמנות זו הוא גם זכה גם לארוחה חמה….
היה קשב רב למצוקתו. (בסוף גם אבי הרב, התיר לו הפעלה של תחנה זרה שאינה יהודית ע"י שעון שבת….). אני משוכנע שבמקרים כאלו רבש"ע אינו מסתפק באמירה של "נצחוני בני" שמשמעה שהיה מאבק, אלא ודאי אומר "אשרינו שאלו בנינו".
יתכן שמי שאינו להקשיב למציאות המורכבת בשטח גם אינו יודע איך האלוהות נוכחת כאן בארץ.
סולם מוצב ארצה, וראשו בשמים ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו.
זו דרכו של עם ישראל מראשיתו, וכך היא הדרך לחיבור של שמים וארץ. אין כאן ויתור על הקול הבא מגבוה, ואין ויתור על קצה של הלכה. יש כאן הבנה שבמקום שאין קשב לזעקתו של האנושי, לעיתים גם אין הקשבה לאלוהי.
יש כאן תחושה עמוקה שרבש"ע מקשיב לנו, ואנחנו בדרכו.
"היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך… "
 
**
 
הרבנית חני פרנק
 
בוקר בשבי שומרון. מוקדם, יחסית לשעה שהלכנו בה לישון. אני מתעוררת ומתארגנת בזריזות כדי לא לאחר לתפילה. כולי עוד מלאה בחוויות יום האתמול: האירוע המכובד בבית הנשיא, סדנת הפתיחה להקשבה, הנסיעה עם חברות אהובות באוטובוס, הביקורים בחווה ובגבעה והמפגש עם רב מרבני השומרון. מנסה עוד לעכל ולעבד, ובמקביל כבר לפתוח את הלב להקשבה ביום הבא עליי לטובה. כשנכנסים לעמדת הקשבה, מסתבר, שהרבה קולטנים נפתחים, ותשומת הלב למילות הברכות והתפילה מתגברת. עוד רווח נקי של מסע מקשיבים של בית הלל.
כדרכי בכל יום, אני מברכת את ברכות השחר וברכות התורה בדרכי לבית הכנסת. "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה." המילה "לעסוק" תופסת אותי. איך עוסקים בדברי תורה? תורה לא לומדים? ואני חשה בכל אבריי (הכואבים עדיין מעייפות המסע), את הזכות שאנו זוכים לה: זהו עיסוק בדברי תורה. ללכת עם חברותיי וחבריי מבית הלל ברגלינו בארץ אבותינו, ללמוד את תושביה היקרים, חבריי ליישובי השומרון, וללמוד עמם ומהם תורה.
*****
פתאום הכתה בי ההבנה: ערב ראש חודש מנחם אב. סבתי נפטרה בראש חודש זה. ואני חושבת על ברכות התורה ונזכרת בגמרא בבבא מציעא (פה,א), 'על מה אבדה הארץ':
"אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה [עמוד ב] אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה."
אני לומדת ומלמדת מסכת ברכות כבר כמה שנים. הברכה, כמו ברֵכה, היא יצירת כלי הקיבול לשפע הא-לוהי שה' מבקש להרעיף עלינו. אי אפשר לקבל תורה כל יום מחדש בלי לברך עליה קודם. אם לא אברך – לא ייווצר כלי הקיבול. ומה היא הברכה? איזה כלי אני יוצרת? זהו הנוסח של ברכות התורה:
"בא"י אמ"ה אקב"ו לעסוק בדברי תורה. והערב נא ה' א-לוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. בא"י המלמד תורה לעמו ישראל."
אם נחזור רגע לגמרא הנ"ל במסכת בבא מציעא, נראה שהקטע שאומר שהחורבן הגיע כי לא ברכו בתורה תחילה, נמצא ממש בין קטעים אחרים שמדברים על הצורך שילדינו ימשיכו בדרכנו התורנית, ועל ההבטחה והיתרון שיש כאשר הדורות הבאים של תלמידי חכמים ממשיכים בדרכם:
"אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, – שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם, שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם. מאי אמר ה' – אמר הקדוש ברוך הוא: אני ערב לך בדבר זה. מאי מעתה ועד עולם – אמר רבי ירמיה: מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה… אמר רב חמא: מאי דכתיב בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע. בלב נבון תנוח חכמה – זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם, ובקרב כסילים תודע – זה תלמיד חכם בן עם הארץ."
לפני למעלה מחודש, לקראת הסיום של מסכת יבמות, שקבענו אותו כבר מזמן שיהיה באלון מורה, הייתי צריכה להחליט על מה אלמד בערב של הסיום. ידעתי שיהיה לי חשוב לדבר על 'כוחה של שפת אם', כי זו המסכת הראשונה בסדר נשים, והשאלה של מקומי כאישה יהודייה בעולם התורה, היא שאלה שמעסיקה אותי כל השנים. בנוסף, במפגשים שלי עם נשים שפחות רגילות להיות מחוברות לעולם הלימוד הבית מדרשי, ושיערתי שיהיו באלון מורה כמה כאלו שאפגוש, חשוב לי לדבר על המהות של אמא לומדת ועל תרומתה לקשר הזוגי ולחינוך הילדים. כשבחרתי בנושא הזה ממש לא שיערתי שבסוף בגלל הקורונה שחטפתי הסיום יידחה לימי המסע של בית הלל, ושביום הסיום אתעורר בבוקר עם 'העיסוק בדברי תורה', שיוביל אותי, בגלל שהוא יוצא בליל ראש חודש מנחם אב, לגמרא הנ"ל בבבא מציעא, שבדיוק מדברת על הערך הגדול שיש למי שזוכה לגדול בבית שמדבר את שפת התורה, זוכה להיות בן תלמיד חכם. הערך המוסף שאני תמיד מדברת עליו בהקשר הזה, הערך של לגדול עם שפת התורה כ'שפת אם' ולא רק 'שפת אב', הוא ששפת אם היא משהו שטבוע בנו הרבה יותר עמוק, ויותר קשה לנטוש ולעזוב אותו. אולי זו היא משמעות הפסוק הידוע ממשלי (א,ח): "שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ:"
*****
מסכת יבמות היא אחת מחמש המסכתות שמסתיימות במימרה הידועה על תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. אחת המסכתות הנוספות שהיא כזו, היא מסכת תמיד שמסתיימת כך (לב,ב):
"תנא רבי חייא: כל העוסק בתורה בלילה – שכינה כנגדו, שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה'. (וגו') אמר ר"א בן עזריה: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך."
הפסוק הנבחר הוא אחד מפסוקי מגילת איכה. שוב מחזיר אותי לימים אלו. והעיסוק בתורה בלילה, כל כך התאים לנו בסיום בשעת לילה מאוחרת, שקיימנו באלון מורה.
הסיום של מסכת יבמות, במחלוקת התנאים האם עדי נשים צריכים בדיקה בדרישה וחקירה, והעמדת הגמרא את המחלוקת בשאלה האם מתייחסים לסוגיות של נשים כדיני ממונות (כתובה) או דיני נפשות (התרת אשת איש), נגע בכולנו, כל הנשים, בנימי הנפש, ונראה לי שהבהיר לחלוטין את הצורך במפגשי 'נשים לומדות נשים' כשאנו עוסקים בסדר נשים.
אבל הסיום של המסכת – בתלמידי חכמים המרבים שלום בעולם, כי "כל בנייך למודי ה' ורב שלום בנייך", מבחינתי היה הכי מדויק לי כחתימת היחידה הראשונה של מסע מקשיבים שאני בתוכו. אני זוכה לחברים וחברות, תלמידי ותלמידות חכמים שבבקשתם להרבות שלום בעולם, החליטו לצאת להקשיב לסביבה, הקרובה והרחוקה. חתמנו יחידה ראשונה של מפגשים עם בוני הארץ, תושבי בנימין והשומרון, ואני אישית חתמתי את היחידה הזו כשנשארתי עוד שעות רבות באלון מורה, ללימוד משותף עם נשים על כוחה של שפת אם, שאי"ה ירבה את שלום בנינו ובנותינו.
ובבניין ציון וירושלים ננוחם, כי ההקשבה, הבנייה ולימוד התורה שלנו, שאנו דואגות להעביר גם לדורות הבאים, הם הקומה הבאה שתביא אותנו אי"ה לבניין בית המקדש בב"א.
**

לאירועים נוספים

קסם האדמה, קסם ההקשבה

05.03.2024

חזרה לכל האירועים - מקשיבים: מסע העשור של בית הלל