הרבנית רחל ריינפלד – וכטפוגל

מורת הלכה, הוכשרה מטעם בית מורשה. לאורך השנים לימדה ומלמדת במדרשות, בקהילה ובתיכונים. היא אחת המקימות והמנהלות של מדרשת אפיקים, מדרשה לתיכוניסטיות. הרבנית רחל היא רבנית האולפנה באולפנת אמית נגה, בית שמש ומנהלת בשותפות את אתר "משיבת נפש" של רבניות בית הלל ומובילה קבוצת הדרכה "לוית חן" בתחום של ליווי רבני.

רחל ריינפלד – וכטפוגל