הרבנית ד"ר רחל לבמור

ד"ר רחל לבמור, טוענת רבנית, בעלת תואר שלישי בתלמוד ותורה שבעל פה-אוניברסיטת בר אילן, מנהלת הפרויקט למניעת עגונות וסירוב-גט בתנועת 'ישראל הצעיר' והסוכנות היהודית. ד"ר לבמור אחת ממחברי ה"הסכם לכבוד הדדי"- הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט הנפוץ בישראל ומחברת הספר מנעי עיניך מדמעה: הסכמי קדם-נישואין למניעת סירוב גט, הוצ' אריאל ומועצת רבני ישראל הצעיר, ירושלים תשס"ט. ד"ר לבמור הטוענת הרבנית הראשונה שמונתה לחברה בועדה לבחירת דיינים. היא זכתה בפרס בוני ציון שנת 2016 כהכרה בפעילות הציבורית שלה. מעל לשני עשורים, היא עוסקת בפתרונות הלכתיים לבעיית העגונות ברמה הפרטנית וברמה הכללית בישראל ובתפוצות והן מרצה בנושאים הללו ברחבי העולם.

רחל לבמור