תגובת בית הלל בפרשת פסילת גיורי הרב לוקשטיין

עם ומדינה | עמדות בית הלל

ארגון הרבנים והרבניות בית הלל מביע צער וכאב על אי הכרה ביהדותה של אישה שגוירה על ידי אחד מחשובי רבני ארצות הברית, הרב יחזקאל לוקשטיין. לקראת הדיון ביום רביעי, קורא ארגון רבני בית הלל לבית הדין הגדול, ולנשיאו, הרב יצחק יוסף, להפוך את ההחלטה של בית הדין האזורי בפתח תקווה שלא להכיר בגיוריו של הרב יחזקאל לוקשטיין.

(בית הלל)

ארגון הרבנים והרבניות בית הלל מביע צער וכאב על אי הכרה ביהדותה של אישה שגוירה על ידי אחד מחשובי רבני ארצות הברית, הרב יחזקאל לוקשטיין.

לקראת הדיון ביום רביעי, קורא ארגון רבני בית הלל לבית הדין הגדול, ולנשיאו, הרב יצחק יוסף, להפוך את ההחלטה של בית הדין האזורי בפתח תקווה שלא להכיר בגיוריו של הרב יחזקאל לוקשטיין.

על פי פסק הדין של בית הדין האזורי בפ"ת, (כפי שנמסר על ידי עמותת 'עתים', המסייעת לגיורת), בתי הדין אינם מכירים בכל גיוריו של הרב יחזקאל לוקשטיין. הרב לוקשטיין הוא מחשובי הרבנים האורתודוקסיים בארה"ב, תלמיד חכם שכיהן עשרות שנים כרב קהילת ישורון בניו יורק. הוא עמד בראש בית הספר רמז, אחד מבתי הספר הדתיים ציוניים הנחשבים ביותר ברחבי התפוצות, לאורך שנים רבות.

הרבנות הראשית מכירה במספר מצומצם של רבנים ובתי דין העוסקים בגיור ברחבי העולם, ומוציאה מכללם רבנים ותיקים וידועים, על פי השקפתם המסוימת, ללא כללים ברורים, הגדרה או הנחייה כתובה.

התורה הזהירה אותנו על היחס לגר לא פחות משלושים ושש פעמים, ומעמדם של גרי צדק של היום אינו שונה מאותם גרים שהתורה כל כך חסה על שלומם. "לא תונו אתו" אנחנו מוזהרים – פעם אחר פעם. פסילת גיור הוא מעשה חמור במיוחד, לא רק לגר שנפסל אלא לכל קהילת הגרים. גרים רבים חיים בדאגה, האם תוכר יהדותם ביום שיצטרכו להוכיח אותה. פסילה של גר אחד מגבירה את חרדתם של כל הגרים, ציבור שגם ללא צרה זאת זקוק לתמיכה קהילתית וחברתית, וקבלה במאור פנים.

פסילה של גיוריו של הרב לוקשטיין היא שגיאה חמורה שיש בה ביזוי ת"ח, חילול שם שמיים, ועלולה להרחיק רבים מיהודי ארה"ב האורתודוקסיים, מן הנאמנים ביותר למדינה, מקשר למדינת ישראל ולתורת ישראל.

אנו קוראים למועצת הרבנות הראשית ולבתי הדין לתקן את העוולה, לכבד את רבני הקהילות בחו"ל, וביניהם הרב יחזקאל לוקשטיין, ולהכיר בגיוריו, ולנקוט בצעדים מעשיים לקראת הסדרת הכרת הגיורים בחו"ל, על פי כללים מסודרים, הוגנים ושקופים.

לאירועים נוספים

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

האם קיים עם יהודי?

17.04.2024

חזרה לכל האירועים - עם ומדינה | עמדות בית הלל