בטיחות באתרי בנייה הלכה

קריאה להגברת המודעות לבטיחות באתרי בניה

עמדות בית הלל

תאונות קשות וקטלניות הפכו מכת מדינה בענף הבניה. הממשלה צריכה לטפל בבעיה בהיבטי מניעה, חקירה ורישוי, ולהגביר מאד את הפיקוח והענישה בתחום.

(בית הלל)

ארגון רבני ורבניות בית הלל קורא לשנות את כללי העבודה, את הטיפול בבטיחות באתרי הבניה ואת הפיקוח עליהם.

על בוני מגדל בבל נאמר: "אם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם אליו, ואם נפלה לבנה אחת היו יושבים ובוכים ואומרים: אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה. (פרקי דרבי אליעזר כ"ד)". אנו חוששים שבחלק מהחברות בתחום הבניין קיימת גם היום מנטליות דומה לזו של בוני מגדל בבל.

תאונות קשות וקטלניות הפכו מכת מדינה בענף הבניה. הממשלה צריכה לטפל בבעיה בהיבטי מניעה, חקירה ורישוי, ולהגביר מאד את הפיקוח והענישה בתחום.

במצב הקיים החברות היזמיות משרשרות את האחריות כלפי מטה, אל קבלני המשנה, ואלה אל קבלני המשנה שלהם. "כך היו אנשי המבול עושים היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל פחות משוה פרוטה וזה בא ונוטל פחות משוה פרוטה, עד מקום שאינו יכול להוציאו ממנו בדין".

ההתחמקות המשפטית מאחריות מובילה אותנו אל עברי פי פחת.
יש ליצור מצב שבו מבחינה ציבורית ומשפטית החברות היזמיות עדיין נושאות באחריות מליאה למעשיהן, מבלי להמעיט באחריות החברות המועסקות.

איננו יכולים לסמוך על הפועלים עצמם שיעמדו על תקינות ובטיחות העבודה. יש להם כח מועט מדי, והם נושאים את נפשם ונפש משפחתם אל השכר שישולם להם. הדרישה לשלומם. צריכה להיתמך על ידי מנגנוני הבקרה, הביטוח והפיקוח.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל