לוגו בית הלל רקע שקוף

תמיכה בנפגעי פגיעה מינית

עמדות בית הלל

אנו מחזקים את ידי פורום תקנה ופונים למנהיגים תורניים ולמנהיגי ציבור ללמוד כיצד לסייע באופן אינטנסיבי ויעיל לנפגעים.
(בית הלל)

פורום תקנה, שבו משתתפים, בין השאר, הרב יעקב אריאל, הרב אליקים לבנון, הרבנית יהודית שילת, הרב יהושע שפירא, הרב יובל שרלו ועוד רבנים ורבניות, אישי ציבור ונשות ציבור מכל קצווי הקשת הדתית, עסק בעבר וממשיך לעסוק גם כיום בפרשיות שונות של פגיעה מינית על ידי דמויות בעלות סמכות תורנית. אנו, ארגון רבני בית הלל, קוראים לכל רבני הציבור הדתי להתאחד סביב פורום תקנה, העושה מלאכתו באמת ובאמונה.

אם בעבר נמנעו מלעסוק בפגיעות מיניות בציבור, ואף השתיקו את מי שביקש להעלות את המודעות ביחס אליהן, בשנים האחרונות בשלה ההבנה שיש לטפל בכל מקרה כזה, לסייע לנפגעים ולמנוע מן הפוגעים להזיק לאנשים נוספים.

נפגעי פגיעה מינית מתמודדים עם קשיים שאין לתארם. קשָׁה שבעתיים פגיעתה של דמות תורנית. הנפגעים עצמם מתקשים לעכל את העובדה שאדם כה מוערך ומרומם אכן פגע בהם. לא מעט מן הסובבים אותם אינם מאמינים להם או לוחצים עליהם להימנע מפרסום הדברים. אי אפשר לשער מה רב הקושי שלהם להיחשף, בין בבית המשפט ובין מחוצה לו, לספר את הסיפור ולחוות שוב ושוב את הטראומה.

נפגעי פגיעה מינית מתמודדים עם קשיים שאין לתארם. קשָׁה שבעתיים פגיעתה של דמות תורנית. הנפגעים עצמם מתקשים לעכל את העובדה שאדם כה מוערך ומרומם אכן פגע בהם. לא מעט מן הסובבים אותם אינם מאמינים להם או לוחצים עליהם להימנע מפרסום הדברים. אי אפשר לשער מה רב הקושי שלהם להיחשף, בין בבית המשפט ובין מחוצה לו, לספר את הסיפור ולחוות שוב ושוב את הטראומה.

ישנם גם מקרים שאינם מוגדרים עברה פלילית מבחינה משפטית, כמו כאשר מדובר ביחסי רב ותלמיד-לשעבר, אשר החוק אינו רואה בהם יחסי מרות, או מקרים שחלה עליהם התיישנות. על כן מקרים רבים המגיעים לטיפולו של פורום תקנה, לא יגיעו לבית המשפט. כיוון שמקרים אלה חמורים מבחינה מוסרית ותורנית, לא יוכל ציבור המחויב לתורה ולערכיה להסתפק במה שייחשב עברה פלילית בבית המשפט. דמויות שמעדו ולא תיקנו את מעשיהן – אל להן לפעול במערכת הרבנית והחינוכית, שכן מערכת זו צריכה לשמש דוגמא ומופת בנושא זה.

פורום תקנה אינו מסתפק רק בקני-המידה המשפטיים, כדי שהנפגעים שאינם מסכימים או אינם יכולים להתלונן במשטרה, לא יחששו לפנות אליו ויבטחו בו שיבדוק היטב את בסיס תלונותיהם.

אנו מחזקים את ידי פורום תקנה ופונים למנהיגים תורניים ולמנהיגי ציבור ללמוד כיצד לסייע באופן אינטנסיבי ויעיל לנפגעים.


הרב צבי קורן עונה על שאלות בנושא.

פורום תקנה כבר אמר את דברו. מה אתם בעצם מוסיפים למה שהציבור כבר יודע?

הרב צבי קורן: מאז פרסם פורום תקנה את דברו, חברי הפורום גזרו על עצמם שתיקה, ובעקבות מעשי התמיכה בפוגעים שפורום תקנה הזהיר מפניהם ובעקבות תגובות רבות, בין היתר בתוך העלון הזה, נטשטשו העובדות.

מה צריך היה להבהיר?

הרב צבי קורן: למשל, התקבל הרושם בציבור שכל טענותיו של פורום תקנה כלפי הרב מוטי אלון נידונו בבית המשפט; ולמרות שהרב אלון הורשע, כיוון שהעונש לא היה חמור, הסיקו שלא היה ממש בטענותיו של הפורום. לכן יש צורך להבהיר בכאב רב: פורום תקנה הצהיר עוד לפני פסק הדין של בית המשפט שהמקרים החמורים באמת שנפרסו בעדות ישירה לפני הרבנים והרבניות, אנשי ונשות הציבור החברים בפורום תקנה, לא הובאו לפני בית המשפט. ייתכן שהם לא הובאו לפני בית המשפט משום שלקרבנות לא עמדו כוחות הנפש לעבור את התהליך המשפטי המפרך, או שמסיבות טכניות לא היה בהם היבט פלילי; אך עשרה רבנים ורבניות, אנשי ונשות ציבור מן המובילים בציבור הדתי, הודיעו שהדברים חמורים ביותר, ושהרב אלון הודה בהם לפניהם.

למרות זאת, רבנים שמעולם לא שמעו את העדויות, ואף לא שוחחו עם אנשי ונשות פורום תקנה, מערערים על רמת האמון שיש לתת בפורום תקנה ויוצרים מצג שווא כאילו הדברים בהם מואשם הרב אלון אינם חמורים.

לאור נתונים אלה, אנחנו קוראים לא לתת לרב אלון במה ציבורית, ומביעים הזדהות עם הקרבנות שאחרי כל מה שעברו, מכים בהם שוב.

יש הטוענים שאתם רודפים אחרי הרב אלון. הציבור שמע את הדברים מדוע לא לתת להם לשפוט לבד?

הרב צבי קורן: איש אינו רודף את הרב אלון. אילו הוא לימד תורה בצורה מקומית, היינו משאירים את השאלה אם ללמוד ממנו לשיפוטו של כל אדם, אבל האירועים המתוקשרים של שיעורים והתוועדויות מקדמות את הרב אלון לעמדה רבנית ציבורית מובילה, ולכך אנחנו מתנגדים.

כאשר מוסדות חינוך ממשיכים להזמין את מי שפגע פגיעה מינית, הדבר מבטא סלחנות כלפי פגיעה מינית באשר היא, ובמיוחד פגיעה מינית שנעשתה על ידי רב גדול; יש בכך מסר הן לנפגעים הבאים הן לפוגעים הבאים שהציבור ימשיך לעצום את עיניו. מי יודע אילו דמויות סמכותיות אחרות מתבוננות בתמיכה הציבורית ברב אלון ומסיקות ממנה שלית דין ולית דיין. אין ברירה אלא להמשיך ולהיאבק עד הסרת המכשול.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל