הרב עמית קולא

בית הורי – בית חם, שיש בו עבודה וחינוך, באווירה ציונית דתית.

קומה תורנית ראשונה – בשש שנים טובות, בישיבת מרכז הרב. שנים רבות כר"ם וכראש ישיבה, בישיבת הקבוץ הדתי שבעין צורים, קוממנו קומה נוספת– מתלמידי יותר מכולם.

הרבנות בקיבוץ עלומים נידבה את האחריות ההלכתית-קהילתית. טעימה מבית המדרש של הגרעין התורני בלוד וסעודה ארוכה יותר בבית המדרש לסטודנטים 'דרומא' שבאוניברסיטת בן גוריון- אתגרו את עומק ההקשבה לנפש הדור: לכאן ולעכשיו.

מצב משפחתי:
נשוי, אב לבנים ובנות, וסב לנכדות ונכדים.

השכלה:
תורנית בעיקרה. קצת ממבחני הרבנות. וגם תואר ראשון כללי (מתמטיקה, כימיה, היסטוריה, פילוסופיה, ספרות – מומלץ!) באוניברסיטה הפתוחה. תואר שלישי ('תורה לשמה במשנת הרב קוק') באוניברסיטת בן גוריון.

הרב עמית קולא
לכל המאמרים של הרב עמית קולא