מוגבלויות בקהילה

בתי המדרש של בית הלל יעסקו בשילוב בעלי מוגבלויות בקהילה

עמדות בית הלל

בתי המדרש ההלכתי והרעיוני של ארגון רבני ”בית הלל“, התכנסו בשבוע שעבר לעסוק בנושא שילובם של בעלי מוגבלויות בחיי הקהילה.
חברי בית המדרש החלו לעסוק במגוון של שאלות הלכתיות ומחשבתיות הנוגעות לשילובם בקהילה של בעלי מוגבלויות פיזיות וקוגניטיביות. בית המדרש הרעיוני של הארגון עוסק בנסיון לגשר על הפער המוסרי הקיים לכאורה בין הגישה התורנית-הלכתית התופסת את בעלי המוגבלויות כחלק מהגדרת ”חרש, שוטה וקטן” ומוציאה אותם במקרים רבים אל מחוץ לעולם המצוות, לבין הגישה השוויונית-מודרנית השואפת לראות את כולם כבעלי זכויות שוות ופועלת לשילובם של בעלי המוגבלויות בקהילה ובחברה. בית המדרש ההלכתי מתמקד בגדר חיוב וקיום המצוות עבור בעלי מוגבלויות לאור ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות של דורנו.

במפגש בתי המדרש שהתקיים בשבוע שעבר, אירחנו הורים לילד בעל מוגבלות קוגניטיבית. האב תיאר את ההתמודדות והקשיים הקהילתיים וההלכתיים העומדים בפניהם – דווקא בשילובו בבית הכנסת. במסגרת נייר העמדה שיוציאו בתי המדרש, אנו מבקשים להציע פתרונות הלכתיים ומעשיים שיאפשרו לנערים ונערות בעלי מוגבלויות לחגוג את בר/בת המצווה בקהילות ברחבי הארץ, במסגרת הרצון שלנו לעורר מודעות קהילתית לנושא חשוב זה.

העיסוק במיזם החדש הוא חלק ממטרת הארגון להוות ”הנהגה תורנית קשובה” ומתוך הבנה כי יש לעשות ככל האפשר על מנת לשלב את בעלי המוגבלויות בקהילה, כשווים בין שווים, תוך מציאת הפתרונות ההלכתיים והקהילתיים הדרושים לשם כך.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל