לתרום חמץ

עדיף לתרום חמץ

פסח | עמדות בית הלל

אנו קוראים לציבור שלא לשרוף חמץ מיותר לפני חג הפסח הנמצא באריזות סגורות, אלא לתרום אותו לנזקקים. זו הזדמנות להשתמש בחמץ לעשיית צדקה, במקום לבער את החמץ במדורה או למכור אותו לאדם שאינו יהודי.

מכירת חמץ, הינה תקנה שיוסדה עבור מקרים של הפסד כספי גדול, כגון במפעלי מזון. מאחר ובמרבית הבתים לא מדובר בהפסד גדול, מומלץ שלא למכור חמץ גמור במסגרת מכירת החמץ.

עם זאת, עבור עניים ונזקקים מותר לכתחילה למכור חמץ גמור, מאחר ועבורם מדובר בהפסד כספי מרובה.

לפיכך, אנו מעודדים את הקהילות ברחבי הארץ לרכז את עודפי החמץ מן התושבים, ולמכור אותם באופן קולקטיבי במכירת החמץ לפני החג. בגמר החג המוצרים יימסרו לעניים ולנזקקים ובכך תתקיים מצוות צדקה.

את החמץ שלא יחזיק מעמד עד לאחר החג, כמו לחם ומוצריו, אנו מציעים להעביר לאנשים נזקקים שאינם יהודים אשר לא חלים עליהם האיסורים של חמץ בפסח.

בנוסף אנו קוראים לציבור לדאוג לאיכות הסביבה ולמעט במוצרים אותם שורפים בביעור החמץ. בכל מקרה אין לשרוף שקיות ואריזות, שכמובן אינם "חמץ" ושריפתן גורמת לזיהום האוויר.

הקפדה על שימוש בחמץ למטרות צדקה ומיעוט במוצרים הנשרפים לטובת שמירת איכות הסביבה, מאפשרת קיום מצוות ביעור חמץ בהידור המירבי.

לאירועים נוספים

בכל דור ודור

11.04.2024

הסוד של הקטע המקופח ביותר בהגדה 

11.04.2024

עושי הפסח בתנ"ך 

11.04.2024

חזרה לכל האירועים - פסח | עמדות בית הלל