פאזל בשבת

שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -

השאלה 
שלום! האם מותר להרכיב פאזל בשבת?

התשובה 
בספר שמירת שבת כהלכתה (ט"ז, כג) מובא בשם הגרש"ז אוירבך ש"מותר לשחק במשחקי אותיות וציורים שבהם מניחים אותיות או חלקי אותיות ותמונה זה ליד זה, והוא שלא יקבע את המלה או התמונה במסגרת וגם אין החלקים השונים מתחברים ומתהדקים".
כלומר פאזל שאינו מהודק מותר. הרקע לתשובה זו היא סוגיה בשבת קד ע"ב ששם נאמר שמי שמקרב שתי אותיות (שכבר כתובות) בשבת אינו נחשב ככותב.

על בסיס סוגיה זו הרמ"א (שו"ת) התיר לפתוח ספר שכתבו על צידי דפיו למרות שבשעת הפתיחה האותיות נמחקות. לטענת הרמ"א, כשם שקירוב אותיות אינו נחשב לכתיבה – כך גם ריחוק אותיות אינו נחשב למחיקה. הסיבה להיתרו של הרמ"א שאין כאן הידוק וכן זה עומד לפתיחה וסגירה כמו דלת שפותחים וסוגרים ואין כאן איסור בונה.

העולה מכאן: אסור להרכיב פאזל גדול שעומד כתמונה ודעתו להשאירו על כנו לזמן רב מותר להרכיב פאזל קטן שעומד להרכבה ופירוק (מיועד לקטנים)

(התשובה התקבלה מהרב מאיר נהוראי)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך א אייר תשע"ד

לקריאה נוספת -

שימוש במטריה בתפילת שבת – בימי הקורונה

12.11.2020

"ניתן לבקר בבתי חולים בשבת, על אף שבדיקת החום נעשית על ידי יהודי" – הרב מאיר נהוראי

10.06.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -