תגובת רבני ורבניות בית הלל לאירוע הריגת סולומון טקה ז"ל

עמדות בית הלל

שוב רועדת המדינה בעקבות אירוע של הריגת נער בן העדה האתיופית על ידי שוטר. הארץ רועדת בזעם, בצער, בכאב.

את המקרה עצמו יש לבדוק כראוי, ואל לנו לומר דברים לגביו בטרם נעשתה בדיקה זו. גם במסגרת הבדיקה יש לקרוא לשקיפות, ליושרה וליסודיות.

מתוך קריאת הטענות והתחושות של נערים וצעירים בני העדה האתיופית ובני משפחתם עולה שהם חוששים ללכת ברחובות ישראל, ובפרט בשעות הערב והלילה. חמור מכך, החשש העיקרי של הנערים הוא דווקא מפני אנשי המשטרה. המצב הזה משקף בעיה ארוכת שנים של שיטור יתר, כפי שנקבע בדו"ח של צוות בדיקה של משרד המשפטים. נראה שבעיה זו טרם נרפאה.

על כל מנהיגי הציבור: בפוליטיקה, בהנהגה המקומית, בהנהגה הדתית, בחינוך ובכוחות הביטחון לתת את הדעת, להביט אל המסורות הארגוניות ואל ההתנהלות ולנקות מתוכם שאריות של יחס מפלה, על מנת לרפא את השבר.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל