הרב ד"ר חיים בורגנסקי

.הרב ד"ר חיים בורגנסקי למד בישיבת מרכז הרב ובישיבת ההסדר הר עציון
.בעל תואר ד"ר בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן

משמש כרב הישוב הקהילתי  הושעיה, החל משנת תשנ"ב.

רב אילוסטרציה
לכל המאמרים של הרב חיים בורגנסקי