הרב פרופ' ג'פרי וולף

פרופסור באוניברסיטת בר אילן. למד בישיבת רבינו יצחק אלחנן (ישיבה אוניברסיטה). הוסמך ע"י הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, אצלו למד כעשור. למד ולימד באוניברסיטאות ומוסדות רבים ברחבי העולם. ממייסדי ארגון בית הלל.

רב אילוסטרציה
לכל המאמרים של הרב ג'פרי וולף