הרב יעקב מאוזר

הרב יעקב מאוזר בעל תואר ראשון בהיסטוריה יהודית מאוניברסיטת לונדון, ותואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן, והסמכה לרבנות מהרבנות הראשית לישראל. למד בישיבת הקיבוץ הדתי בקיבוץ עין צורים.
הוא עובד כאקטואר, והוא חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל ובאנגליה.
הוא נשוי + 6 וגר בנוף איילון.
יעקב מאוזר
לכל המאמרים של הרב יעקב מאוזר