הרב גדעון סילבסטר

הרב גדעון הוא הרב של חברי בתי הכנסת המאוחדים של בריטניה (British United Synagogues), השוהים בארץ.

לפני עלייתו לארץ, הוא היה הרב של בית כנסת רעדלט, שנחשב כבית כנסת האורתודוקסי המודרני הגָדֵל בקצב המהיר ביותר בבריטניה.

הרב גדעון היה הרב המחנך הבכיר בארץ מטעם "תרועה" – קריאה רבנית לזכויות אדם – ושימש כיועץ במשרד ראש הממשלה.

ניהל את בית המדרש לזכויות האדם בבית הלל של האוניברסיטה העברית בירושלים.

רב אילוסטרציה