גויים חייבים בכיפה?

הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -

השאלה 

ראיתי את טקס האשכבה של רה"מ לשעבר אריאל שרון ושמתי לב כי מנהיגי אומות העולם הגויים, טוני בלייר ועוד חובשים כיפות. האם זו הלכה? האם הם צריכים לחבוש כיפה?

התשובה 
חבישת כיפה היא מנהג יהודי ששורשיו קדומים. רמזים לו במקרא, אך בתקופת התלמוד הוא כבר מנהג מובחן. נהגו בו חסידים ואנשי מעשה שבטאו בכך את דבקותם בבורא. כיסוי הראש נחשב גם סגולה ליראת שמים וכגורם המרחיק את האדם מן העבירה. מה שהיה בתלמוד מנהג חסידות, הפך למנהג רווח ומחייב לפני כמה מאות שנים. הכסות לראש נחשבת כמבטאת יראת שמים וענווה. האדם זוכר שיש סמכות מעליו ומכיר במגבלות כוחו.
בימינו הכיפה היא אחד מן הסממנים הבולטים של השתייכות חברתית ודתית. עם זאת, מבחינת ההלכה, יש חשיבות גדולה יותר בחבישת כיסוי ראש, בשעת אמירת ברכות ותפילות. על רקע זאת, מקובל בזמנינו לחבוש כיפה בשעת טקסים דתיים, גם על ידי המשתתפים הפאסיביים. גם מי שלא נמנה על מקפידי קלה כבחמורה נוהג כן מתוך כבוד לאירוע ולכללי הטקס המסורתיים. כך נוהגים גם מי שאינם יהודים המשתתפים בטקסים היהודיים, בכניסתם לבית כנסת בלוויה ובשעת העמדת חופה.
אם כן, חבישת כיפה על ידי אורחים שאינם יהודים, בטקסים יהודיים-דתיים, אינו חובה אלא נימוס מכבד.

(התשובה ניתנה מהרב עמית קולא)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

משיבת נפש עונה לחיילות

28.01.2024

במעלה הר נבו: ישוב הדעת בסוף החיים

13.03.2023

האם מותר להרחיב את עזרת הנשים בכותל המערבי?

27.03.2022

חזרה לכל המאמרים בנושא הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -