גויים חייבים בכיפה?

הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -

השאלה 

ראיתי את טקס האשכבה של רה"מ לשעבר אריאל שרון ושמתי לב כי מנהיגי אומות העולם הגויים, טוני בלייר ועוד חובשים כיפות. האם זו הלכה? האם הם צריכים לחבוש כיפה?

התשובה 
חבישת כיפה היא מנהג יהודי ששורשיו קדומים. רמזים לו במקרא, אך בתקופת התלמוד הוא כבר מנהג מובחן. נהגו בו חסידים ואנשי מעשה שבטאו בכך את דבקותם בבורא. כיסוי הראש נחשב גם סגולה ליראת שמים וכגורם המרחיק את האדם מן העבירה. מה שהיה בתלמוד מנהג חסידות, הפך למנהג רווח ומחייב לפני כמה מאות שנים. הכסות לראש נחשבת כמבטאת יראת שמים וענווה. האדם זוכר שיש סמכות מעליו ומכיר במגבלות כוחו.
בימינו הכיפה היא אחד מן הסממנים הבולטים של השתייכות חברתית ודתית. עם זאת, מבחינת ההלכה, יש חשיבות גדולה יותר בחבישת כיסוי ראש, בשעת אמירת ברכות ותפילות. על רקע זאת, מקובל בזמנינו לחבוש כיפה בשעת טקסים דתיים, גם על ידי המשתתפים הפאסיביים. גם מי שלא נמנה על מקפידי קלה כבחמורה נוהג כן מתוך כבוד לאירוע ולכללי הטקס המסורתיים. כך נוהגים גם מי שאינם יהודים המשתתפים בטקסים היהודיים, בכניסתם לבית כנסת בלוויה ובשעת העמדת חופה.
אם כן, חבישת כיפה על ידי אורחים שאינם יהודים, בטקסים יהודיים-דתיים, אינו חובה אלא נימוס מכבד.

(התשובה ניתנה מהרב עמית קולא)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא הלכות ולימוד תורה | חברה וקהילה

שיתוף המאמר -