אוכל שבושל בשבת ע"י לא יהודי

שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -

השאלה 

האם מותר לאכול בשבת אוכל שבושל בשבת ע"י אדם שאינו יהודי?

התשובה 
באופן בסיסי מלאכה אשר נכרי עושה בשבת עבור יהודי, אסור ליהודי להנות ממנה עד זמן מסוים לאחר צאת השבת ("בכדי שיעשו" – הזמן הנצרך עבור המלאכה). ישנם מספר יוצאי דופן, כגון: חולי, הפסד מרובה, צורך רבים וכדומה בהם סומכים על הנאה ממלאכת גוי. כנ"ל גם מלאכה שאינה בגוף הדבר כגון: כיבוי וכן מלאכה היכולה להתבצע בהיתר בשבת והגוי מחליט על דעתו לעשותה באיסור.

אשר על כן, אסור להנות מאוכל שבושל ע"י נכרי בשבת, אלא אם כן מדובר בחולה שעבורו בושל האוכל, אפילו אם הוא חולה שאין בו סכנה.
בעיה נוספת הקיימת לאכול את האוכל גם בימי החול הינה "בישולי עכו"ם", כלומר: אסור לאכול תבשיל שבושל ע"י גוי ואינו ראוי לאכילה חי, אלא אם כן היהודי היה שותף בתהליך הבשול דבר שבוודאי לא יכול להתבצע בשבת.

למותר לציין שאוכל שהוכן ע"י יהודי אסור בשבת.

עיין עוד בשלחן ערוך אורח חיים, שי"ח סעיפים א-ב ובפרשנים שם.
בברכה
רונן

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

שימוש במטריה בתפילת שבת – בימי הקורונה

12.11.2020

"ניתן לבקר בבתי חולים בשבת, על אף שבדיקת החום נעשית על ידי יהודי" – הרב מאיר נהוראי

10.06.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -