נטילת לולב+ זימון נשים

סוכות ושמחת תורה | הלכות ולימוד תורה

שיתוף המאמר -

השאלה 
שלום,
מה הדין לגבי נטילת לולב לנשים? חייבות? מנהג שכדאי לקחת על עצמן..?
והאם אישה צריכה לקנות לעצמה 4 המינים?

האם נשים חייבות בזימון? בנים משלימים זימון ללנשים? בנות מזמנות גם כשגבר נמצא?
תודה וגמר חתימה טובה.

התשובה 
נטילת לולב לנשים: כידוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן. לכן אשה פטורה מנטילת לולב. היא יכולה ליטול, לפי מנהג האשכנזים תיטול בברכה, ולפי מנהגי הספרדים יש מחלוקת. עד לפני דור אחד נהגו על פי החיד"א וסיעתו (שכך פסק בעקבותיו הראשון לציון – הרב עוזיאל, וכך פסקו תלמידיו: הרב חים דוד הלוי, הרב דוד שלוש – רבה של נתניה, ועוד) שאשה יכולה ליטול לולב בברכה. אולם הרב עובדיה יוסף הפך את הקערה על פיה, ופסק בסכין חריף כדעת הראשונים שיש בכך משום ברכה לבטלה. לכן, לפי הספרדים ועדות המזרח והמערב: אם מנהג אמותיה של האשה ליטול עם ברכה, יכולה היא להמשיך לנהוג כן. אם מנהגן ליטול בלי ברכה – תמשיך אף היא כך. אם אין ידוע לה המנהג, או ידוע לה שנטלו בלי ברכה, ולה חשוב מאד ליטול בברכה – יכולה לעשות כן.
נשים בזימון: נשים רשאיות לזמן גם כאשר נמצא שם איש. האם הן משלימות לזימון, נהגו שלא, ויש מקום רב לשקול שינוי במנהג זה, ולאפשר לבנות ולבנים להצטרף יחדיו.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

ריקוד נשים עם ספר תורה

28.09.2021

ברכת "שהחיינו" על כלי שתוקן

30.05.2021

ביקור בביתם של חברים בשנת האבלות

12.10.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא סוכות ושמחת תורה | הלכות ולימוד תורה

שיתוף המאמר -