נוסח התפילה

מידות, אמונות ודעות | עם ומדינה

שיתוף המאמר -

השאלה 
כיצד ניתן להמשיך ולבקש במוסף של שבת "שתעלנו בשמחה לארצנו" והרי ב"ה זכו רוב עם ישראל לעלות חזרה לארצם וגם אלה שלא עלו לפחות יש להם את אפשרות לעלות! מדוע ממשיכים לבקש דבר שהקב"ה כבר קיים?
ולא ארחיב כאן אך בקשה דומה מצינו גם בתפילה לשלוש רגלים שםצהבקשה ארוכה ומפורטת עוד יותר ונראה שאינה רלוונטית.

התשובה 
בנוסח התפילה אנו מבקשים בלשון רבים. העניין הוא מהותי. אני לא מתפלל ומבקש רק על עצמי, אלא גם על הכלל. כל ישראל ערבים זה לזה. יש חלק ניכר מעם ישראל שעדיין לא עלה לארץ, אלא נמצא בגלות. בתפילה זו אנו מכוונים על אחינו שבגולה. על אותו משקל אנו אומרים בהגדה של פסח: "השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל". תרגום: השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל. האם איננו בארץ ישראל כבר השנה? אלא שאנו מכוונים באמירותינו על אחינו שלא זכו לעלות לארץ.

(התשובה ניתנה מהרב יהודה ישרים)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

האם קיים עם יהודי?

17.04.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא מידות, אמונות ודעות | עם ומדינה

שיתוף המאמר -