ברכות ליום הכיפורים

ימים נוראים

שיתוף המאמר -

השאלה 
איזו ברכה מברכים לפני יום הכיפורים, ואיזו לאחריו?

התשובה 
אפשרות אחת:
לפני יום הכיפורים מברכים זה את זה בחתימה טובה

לאחר יום הכיפורים מברכים בגמר חתימה טובה. משום שעל פי המקובלים הגמר יהיה
בהושענא רבה (הגמר הוא מעין אפשרות ערעור לפני בית דין של מעלה, כאשר ה´ יראה את תשובתנו הכנה,
ואת שמחתנו והידורנו במצוות החג: סוכה כהלכה,ארבעה מינים מהודרים, תפילות במנין, הלל ונענועים).

אפשרות שניה:
לפני יום הכיפורים מברכים זה את זה בחתימה טובה או בגמר חתימה טובה.

אפשרות א: לאחר יום הכיפורים מברכים – תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
(ברכה הלקוחה מהפיוט "אל נורא עלילה" שפותח את תפילת נעילה.)

אפשרות ב: לאחר יום הכיפורים מברכים – תבושר במחילה, סליחה וכפרה
(כך נוהגים בעדת התימנים, ומשום מקוריותה ויופיה אימצתי את הברכה.)

הסבר: התפללנו שה´ ימחל לנו, אנו מברכים זה את זה, שאכן יבשרו לנו שה´ קיבל את בקשתנו.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

המלצות לעבודת ה’ אישית וקהילתית – בצל הקורונה

09.09.2020

אמירת סליחות ביחיד

20.08.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא ימים נוראים

שיתוף המאמר -