עמדת בית הלל כלפי נישואים הלכתיים מחוץ לרבנות

זוגיות ומשפחה | עם ומדינה | עמדות בית הלל

עם כל הערכתנו למובילי יוזמות פרטיות בתחום הנישואין הפועלים לשם שמים, ארגון בית הלל מתנגד למהלכים אלו וקורא לציבור הרחב לא להתחתן ללא רישום ברבנות

(בית הלל)

לאור יוזמות פרטיות בתחום הנישואין מחוץ לרבנות שעלו לאחרונה, אנו רואים לנכון להבהיר את עמדתנו בנוגע לנישואין וגירושין במדינת ישראל:

ישנם נושאים שבהם יוזמה פרטית המאתגרת את המערכת הרבנית הממלכתית היא רצויה, ויש בה כדי לשפר את השירות הניתן לציבור. כך הוא לדוגמה בנושא הכשרות, ולכן תמכנו במיזם הכשרות של צוהר ושל ארגון השגחה פרטית.

אך תחום הנישואין והגירושין אינו דומה לתחום הכשרות, בהשלכות ההלכתיות והחברתיות על האחדות הלאומית ובצורך המהותי במערך אחד מרכזי.

אנו סבורים כי אינה דומה ההתנהלות של קהילותינו בגלות למציאות של מדינה יהודית מודרנית בעניין זה. אנו רואים במהלך זה סיכונים רבים. על אף מאמציהם הכנים של מובילי היוזמות הפרטיות למנוע מצבים של עיגון, ממזרות וסירוב גט, אנו מלאי חששות שלא יוכל להינתן למצבים אלה מענה חוקי ומשפטי הולם בהעדר כח כפיה של המדינה, ושהפתרונות ההלכתיים שיוזמים המארגנים לא יתקבלו באופן נרחב מספיק, כפי שראוי בנושאים רגישים מעין אלו.

אנו מודעים היטב לכך, שמערך הנישואים והגירושין של הרבנות הראשית לישראל לוקה לעיתים בכשלים ובגישה הלכתית צרה, המתעלמת מדעות הלכתיות שונות, שלא נותנת מענה מספק לבעיות ולאתגרים המאפיינים את החברה הישראלית לגווניה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות חל שיפור בתחום זה, וזאת במידה רבה אודות למיזם הנישואין המבורך של ארגון צהר, שתרם רבות באופן ישיר ועקיף לשיפור מערך הנישואין הממלכתי במדינת ישראל.

אנו חוששים שפיצול מערך הנישואין והגירושין במדינה עלול לגרום לסדקים שיפגעו באחדות עם ישראל. על כן, עם כל הערכתנו למובילי יוזמות פרטיות בתחום הנישואין הפועלים לשם שמים, ארגון בית הלל מתנגד למהלכים אלו וקורא לציבור הרחב לא להתחתן ללא רישום ברבנות.

לאירועים נוספים

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

האם קיים עם יהודי?

17.04.2024