דבר תורה נח מאיר נהוראי

נח – המגדל של קוריאה הצפונית – (הרב מאיר נהוראי)

בראשית

שיתוף המאמר -

(הרב מאיר נהוראי)

חז"ל אומרים : "מעשה דור המבול נתפרש אבל מעשה דור הפלגה לא נתפרש" (בראשית רבה פרשת נח פרשה לח) במהלך כל הדורות ניסו הפרשנים להבין במה חטא אותו הדור, ונאמרו תיאוריות שונות אודות חטאם. בעוד שחטא המבול היה בתחום המוסר החברתי  הרי, שמעשיהם של דור ההפלגה היו מכוונים כנגד בורא  העולם. לדעת חז"ל הם בקשו למרוד בהקב"ה. עמדתם של חז"ל אומצה על ידי חלק גדול מפרשני ימי הביניים. הספורנו מדייק זאת מהפסוק: "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם …" שכוונתם היתה להמליך מלך (אל) שימלוך על כל האנושות. מפשט הפסוקים אף עולה, שבקשו להיות  חברה קיבוצית, שיתכן ומטרתה הראשונית היתה ליצור אחדות ועזרה הדדית " וַיְהִי כָל-הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים " (יא,א). ואם בצוק העִתים יתרחקו מן המרכז " פֶּן נָפוּץ עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ" (יא,ד) ייזכרו באמצעות המגדל הגבוה להגיע למקומם. מטרתו של המגדל היה לפקח על כל הסביבה ולהזכיר לכל האנשים את מקורם ואת השתייכותם הקיבוצית (רד"ק שם).  אולם היוזמה הזו לא מצאה חן בעיני ה', שכן קיים חשש שפעילות משותפת זו תגרום לחורבן האנושות. לכן הענישם על ידי שבלל את שפתם, בלבל אותם לשפות רבות והפיצם על פני כל הארץ. מדוע יוזמה זו שנראית חיובית עלולה להיות כה הרסנית? נקודה זו מבוארת היטב בדבריו של הרש"ר הירש וזו לשונו:

"ובכן, הציבור התאסף בבקעה; שם ביקשו ליצור יש מאין – בכח אדם ובעוצם ידו; שם ראו מה רב כוחו של ציבור: יש לאל ידו להשתלט על הטבע, אם יפעיל את כל הכוחות הגנוזים בו. ושם החליטו ליצור יצירה לדורות; תהיה זו מזכרת עולם לכוחו של ציבור וחשיבותו על פני היחיד. והנה, הקדוש ברוך הוא השתית את עולמו על הציבור … במה דברים אמורים? אם מעמד הציבור כלפי ה' איננו שונה ממעמד היחיד; אם גם רצון הציבור משועבד לה' … אולם, כאן טמונה הסכנה. בסופו של דבר – היחיד יזכור בעצמו את מגבלותיו. לא כן הציבור. הן הציבור הוא חזק באמת. בנקל יציג את עצמו כמטרה עליונה, – כאילו אין ערך ליחיד אלא בציבור, כאילו תפקיד הציבור איננו להשלים את היחיד, אלא היחיד בטל בציבור … אם ציבור אומר: נפעיל את הכוחות הגנוזים בציבור, נתאחד כדי להציג את עצמנו… אז יאבד כל עתידה המוסרי של האנושות".

התלכדותם של דור הפלגה עלולה ליצור  חברה רודנית שתתעלם מזכויות הפרט. זאת ועוד, חברה לא מרוסנת שאין לה גבולות עלולה להרוס את הטבע ואת העולם.  בימינו קשה לדמיין חברה ,שיש לה מנהיג אחד ואין לפרט זכויות בו בזמן, שהעולם שלנו שואף להיות דמוקרטי. אולם נוכחותה של קוריאה הצפונית במיוחד בשנה האחרונה היא תזכורת לסכנותיו של מגדל בבל.   מדינה זו נחשבת על ידי רבים למדינה הסגורה לאזרחיה, והדיקטטורית ביותר בעולם.  זו דיקטטורה טוטליטרית בסגנון סטליניסטי  בעלת פולחן אישיות סביב משפחת קים, וכאחת  המדינות שמפרות זכויות אדם בצורה החמורה ביותר. המדיניות של קוריאה הצפונית היא להפנות את המשאבים  לחיזוק הצבא על מנת לחזק את המדינה ואת נשיאה וכמובן להזניח את תושביה. כיום, קוריאה הצפונית היא אחת המדינות  הקיצוניות ביותר בעולם שברשותה יכולת גרעינית מוכחת. זו מדינה ששולט בה אחד ויחיד בראש המגדל ומבקש לעשות לו שם. התאווה לרודנות פוגעת בתושבי המדינה שחיים במצוקה ופחד. תושבי המדינה שהם נטולי זכויות משועבדים לשליט רוצח ואכזר. צריך להתפלל שבורא עולם ינפץ את המגדל ויפיץ  את תושביו על פני כל הארץ. רק כך תיגאל האוכלוסייה מעבדותה וגם תימנע מלחמת עולם שעלולה להביא לשפיכות דמים נוראית.

לקריאה נוספת -

סיפור אישי על אתגרי פוריות לפרשת ויצא

15.01.2021

פרידה מספר בראשית

15.01.2021

מקץ – אכזריות היא הנורא מכל

26.12.2019

חזרה לכל המאמרים בנושא בראשית

שיתוף המאמר -