מיחזור בהלכה

מחזור כלים חד פעמיים ועלוני שבת

חברה וקהילה | עמדות בית הלל

צמצום ומחזור כלים חד-פעמיים

במדינת ישראל כמות הפסולת גדלה בשיעור של כ 5%-3% כל שנה. כל תושב מייצר בכל יום, בממוצע, כ 1.7- ק”ג אשפה. בסך הכול מצטברת פסולת בכמות של כ 6- מיליון טון בשנה (מתוך נתוני "המשרד להגנת הסביבה" לשנת 2007).

תחום הכלים החד פעמיים בישראל מגלגל מחזור מכירות של 84 מיליון שקלים בשנה, כשלפני פסח נרשמת עלייה של 50%-40% במחזורי המכירות של חברות לייבוא והפצת כלים חד פעמיים. לשימוש בכלים אלה השלכות סביבתיות (ואף בריאותיות) שליליות רבות: מתהליך קידוח הנפט ועד לטיפול בפסולת, שאין כאן מקום לפורטם.

ראוי להשתדל לצמצם את השימוש בכלים חד-פעמיים ובשקיות ניילון, ולהקפיד להעביר למחזור פסולת של מתכת, קרטונים, נייר, אריזות ובקבוקים מפלסטיק ומזכוכית.

מחזור עלוני שבת וכדומה

תרבות השימוש בכמויות נייר עצומות וההשלכות ההרסניות של תרבות זו ידועים לכל.  אולם בציבור הדתי קיימת בעיה ספציפית של חומר מודפס רב שמגיע לגניזה ללא צורך. כתוצאה מכך 'שמרבים העם להביא' נוצר מצב בו נבצר מהאחראים המקומיים לטפל כראוי בכל החומר, ולעתים הוא מתגולל בחוסר כבוד.  ספרי קודש ודברי תורה הטעונים גניזה נבללים בתוך כמויות של ניירת שאינה כזו, ונגרם נזק סביבתי מכך שכמות גדולה מאד של נייר מגיעה בטעות לגניזה במקום למחזור. בעיה זו החריפה ביותר בזמננו בשל עלוני התקשורת של הציבור הדתי שיוצאים לאור על-ידי חברות מסחריות, ומועברים על-ידי רבים לגניזה.

נושא זה נדון על-ידי פוסקים רבים בדורנו, ואלה העלו שורה של נימוקים המתירים להעביר את החומר המודפס למחזור במקום לגניזה. יש הסבורים שאין חובה לגנוז ספרי קודש ודפים שלא מתכוונים להשתמש בהם עוד (אג"מ או"ח ד, לט), יש הטוענים שכל הניירת המובאת לגניזה צריכה להגיע למעשה למחזור (למעט מזוזות, פרשיות תפילין וכדומה), ואין קדושתם של דפים אלה עולה על חלה ותרומה שניתן אף להניחם בתוך שקית באשפה (הרב ליאור, הרב רבינוביץ, הרב רוזן). יש שקבעו שקדושת דפים שהודפסו, ואשר בהדפסתם לא היתה כוונה לשם קדושה והם נועדו לשימוש חד-פעמי אינה מצריכה גניזה (אחרונים), ויש הורו לקבוע לפי הרוב – אם רוב החוברת או העלון עוסק בדברי תורה, צריך לגונזו. ואם רוב ברור שלו עוסק בדברי חול, דינו כעיתון שאין צריך לגונזו (הרב אליעזר מלמד). אחרים סבורים שיש לגנוז דפים שמודפסים בהם פסוקים שלמים או שמופיע בהם שם ה' (הרב יעקב אריאל). יש בסוגיה זו היבטים נוספים להקל, אך עם זאת ראוי להדגיש שיש גם פוסקים המחמירים לגזור דברי תורה מתוך החומר הנשלח למחזור.

כל אחת מהשיטות ההלכתיות מאפשרת צמצום משמעותי ביותר בכמות הניירת שמגיעה כיום למכלי הגניזה. אנו קוראים לציבור לצמצם בהנחת ניירת במכלי הגניזה, ולהעביר "עלוני שבת" וכדומה למכלי המחזור.

לאירועים נוספים

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

חזרה לכל האירועים - חברה וקהילה | עמדות בית הלל