מקבץ הלכות לימי "בין המצרים"

צום ותענית

שיתוף המאמר -

(הרב מאיר נהוראי)

צום יז בתמוז (צום נדחה)

אי"ה ביום ראשון הקרוב נצום את צום יז בתמוז. השנה הצום נדחה שכן יז בתמוז הוא בשבת.
הפטורים מהצום 
נשים שהם בהריון או מניקות
חולים פטורים מהצום. לא רק חולה שיש לו חום אלא כל חולה שנאלץ להפסיק את שגרת חייו ולשכב במיטתו פטור מהצום. מי שהצום יכול לגרום לו למחלה כמו חולה אולקוס פעיל או מיגרנה פטור מהצום למרות שכעת הוא מרגיש טוב.
כיצד ינהגו אלו שפטורים ?
אין צורך באכילה לשיעורים אלא אוכלים ושותים כרגיל . אלו שפטורים או פטורות מהצום יקפידו להימנע מאכילת מותרות כמו (גלידה, עוגה וכו')

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" / שלושת שבועות
ביום ראשון הקרוב יחול י"ז בתמוז שפותח את תקופת ימי בין המצרים – שלושת השבועות, שבמהלכן אנו נוהגים אבלות על חורבנה של ירושלים והמקדש. בשלב ראשון אציין את ההלכות הקשורות לחלקה הראשון של תקופה זו מיום י"ז תמוז ועד ר"ח מנחם אב.

תחילתה של תקופת ימי בין המצרים
ארועים שיש בהם שמחה – אין ללכת בתקופה זו לאירועים שיש בהם שמחה כמו מופעים, הצגות ערבי שירה וכו'. מוזיקה – מותר לשמוע מוזיקה שקטה (רקע) לעומתה, מוזיקה שמחה אין לשמוע. באופן כללי לא אסרו הנאה בימים אלו אלא שמחה.

תספורת וגילוח – הרמ"א (אורח חיים תקנא,ד) פוסק: 'תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז' לכן אין להתגלח ואין להסתפר בתקופה זו. עדות המזרח אסורים בתספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. (שולחן ערוך תקנא,טו)

ברכת שהחיינו – נהגו להימנע מקניית כלים או בגדים חדשים שברכתם 'שהחיינו'. ימים אלו הם ימי פורענות לישראל ולכן נמענים אנו מלומר: 'שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה'. בשעת צורך גדול ניתן לקנות. עדיף לחדש ולברך בשבת.

ברכת הטוב והמטיב – בעוד, שברכת שהחיינו נאמרת על כלי הנקנה לאדם עצמו הרי שברכת הטוב והמטיב נאמרת בשעה, שאנו קונים כלים חדשים לצורך הבית והמשפחה. ברכה זו ניתן לאומרה בימים אלו ולכן כל קנייה לצורך ביתי ומשפחתי [ ריהוט, רכב וכו'] מותרת. [אגרות משה חלק ג' סימן פ] כמו כן, ישנם כלים או בגדים פשוטים (בגדים לימות החול, מגבות, כלי בית וכו') שלא מברכים עליהם שהחיינו בשעת קנייתם ומותר לכתחילה לקנותם במהלך ימים אלו.
נסכם ונאמר שמרבית הקניות מותרות לפחות עד ר"ח אב.


טיולים ובריכה וים – מותר לטייל ולצאת לחופשה בימים אלו. יש להימנע מטיולים מאורגנים או טיול בקבוצות, שיש בהם אוירה של שמחה ושירה משותפת. כן מותר ללכת לים ולבריכה עד ראש חודש אב.

לקריאה נוספת -

בין פורמליזם למהותנות – הצעה למתווה מאוזן להלכות אבלות בתשעת הימים בימינו | הרב יצחק קלימן

03.05.2021

רוגז ועין טובה – הצום הנחבא (י' בטבת) – הרבנית רחל ויינשטיין

29.01.2021

צום ביום כיפור בהיריון, למה ללכת עד הקצה?

01.11.2019

חזרה לכל המאמרים בנושא צום ותענית

שיתוף המאמר -