שו"ת לקראת שבועות

שבועות

שיתוף המאמר -

כיצד מתכונים ביום שישי לשבת ויום טוב מחוברים? מה מותר ומה אסור בתפר שבין שבת לשבועות? ומה דין כיוון שעוני שבת ביום טוב? הרב מאיר נהוראי יו"ר בית הלל עונה על כל השאלות
(הרב מאיר נהוראי)

הואיל ומדובר ביומיים כאשר תחילה שבת ולאחריה יום טוב, יש להקפיד מאד בהפרדה בין הימים, כך שכל יום עומד בפני עצמו.

הכנות לשבת ויום טוב
1. להכין היטב את שעוני השבת ולקחת בחשבון שמדובר ביומיים.
2. להכין מראש נרות לשבת ונרות ליום טוב. מדליקים נר נשמה.
3. מומלץ להכין נר גדול שדולק 48 שעות על מנת שנוכל להשתמש בו לצרכי יום טוב.

שבת
זו שבת רגילה ושגרתית. אולם הואיל ויום טוב חל במוצ"ש יש להקפיד על הדברים הבאים:
סעודה שלישית – נכון להקדים את הסעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה (16:45) על מנת שנוכל לאכול סעודת יום טוב (שבועות ) לתיאבון.
מותר להוציא אוכל מוכן (פשטידות , עוגות) או חלות מוכנות מהפריזר במהלך השבת על מנת שיפשירו גם שמדובר לצורך יום טוב.

אסור להכין את הבית , לערוך שולחן , להכין סלטים וקל וחומר לחמם אוכל או להדליק נרות של יום טוב עד צאת שבת (20:12)

כיצד נוהגים במוצאי שבת שהוא יו"ט?
א. המבדיל בין קדש לקדש – נשים הנמצאות בבית ומעוניינות עם צאת השבת (20:12) לעשות מלאכה חייבות להגיד קדם לכן: המבדיל בין קדש לקדש ורק לאחר מכן לעשות את כל המלאכות. אפשר להדליק את הנר מאוחר יותר.
ב. תפילת ערבית של יום טוב – מוסיפים 'ותודיענו' ברכה המחליפה את 'אתה חוננתנו'.
ג. הדלקת נרות של יום טוב – קודם מברכת על הנר וגם ברכת שהחיינו ולאחר מכן מדליקה על ידי הדלקה מנר לנר.
ד. יקנה"ז (קדוש והבדלה) – הואיל ויש צורך בהבדלה של שבת וכן בקדוש של יום טוב עושים 'יקנה"ז' (יין, קדוש,נר, הבדלה, זמן) כלומר: משלבים בין הבדלה וקדוש על כוס יין אחת.
ה. בורא מאורי האש- כל מוצאי שבת אנו מברכים ברכה זו על נר הבדלה (אבוקה). במוצאי שבת שהוא חג נברך ברכה זו במסגרת הקידוש ( כמפורט בסעיף הקודם) על נר דולק. לכן לא מדליקים נר של הבדלה, אלא הברכה תיאמר על נרות יום טוב או נר נשמה המונחים בקרבת מקום או שניתן להעביר את נר הנשמה (בזהירות ) לשולחן ולברך עליו.
ו. לא מברכים על בשמים.

נהגו ישראל להיות ערים וללמוד תורה בלילה זה

מי שהיה ער כל הלילה כיצד ינהג ביחס לברכות התורה וברכות השחר?
1. ברכות השחר – ניתן לומר את כל ברכות השחר מלבד שתי ברכות: 1) 'אלוקי נשמה' 2) 'המעביר שינה' (שו"ע מו,ח ס"ק כד)
א) נטילת ידיים וברכות – מן הסתם לפני התפילה אדם נזקק להתפנות (שירותים) ולכן לאחר מכן ייטול ידיו ויברך על נטילת ידים וברכת אשר יצר.
ב) ברכות התורה – ישנה מחלוקת לגבי האם מי שהיה ער כל הלילה יכול לברך ברכות התורה. לכן, עדיף לצאת ידי חובה מאדם אחר. מי שישן בצהרים בשבת (ערב חג ) יכול לכתחילה לברך את הברכות בשבועות בבקר אעפ"י שלא ישן במהלך הלילה [ר' עקיבא איגר]. מי שלא ישן בשבת בצהרים (ערב שבועות) וגם לא ישן במהלך כל הלילה ישמע את הברכות מהחזן. (שולחן ערוך מז,יא- יב)
ג) סדר תפילת ותיקין – כל מי שהיה ער כל הלילה יאמר את הברכות לעצמו מלבד שתי הברכות המוזכרות בסעיף א, שישמע מהחזן ויצא ידי חובה. לגבי ברכות התורה זה תלוי בתנאים המפורטים בסעיף ב'.

כמה זמן מוגדרת שינה בלילה שמחייבת ברכות ?
ברור לכולם, שמי שישן במיטתו זמן מסוים בלילה לאחר שהתעורר מוטלת עליו חובה לברך את ברכות השחר כרגיל. מכאן, מי שישן במשך זמן של חצי שעה במהלך הלילה יכול לומר את הברכות כרגיל .

שינויים בשעון שבת
יתכן, ויהיה פער בין הזמנים של שבת ויום טוב. לדוגמא, בשבת נעדיף שהאור ייכבה מוקדם יותר ודוקא בשבועות האור יידלק עד שעות מאוחרות – כיצד ננהג , האם יהיה מותר לשנות את שעון שבת?

כיוון השעון במהלך השבת
1. מותר לדחות את הכיבוי או ההדלקה בשעון שבת. כגון: אם שעת הכיבוי 23:00 ניתן להזיז את המתגים בשעון השבת כך שייכבה בשעה מאוחרת יותר כגון:24:00
2. מותר לדחות את שעת ההדלקה דהיינו אם האור יידלק בשעה 8:00 בבקר לדחות את ההדלקה לשעה 10:00 .
בשני המקרים מדובר בהמשכת מצב קיים ולכן הדבר מותר.
3. אסור להקדים את פעולת הכיבוי או ההדלקה דהיינו אם האור ייכבה בשעה 24:00 אסור לכוון את השעון כך שייכבה בשעה 23:00 וכן בהדלקה אם השעון אמור להדליק בשעה 10:00 אסור לכוון שידלק בשעה 9:00 . לצורך חולה או צער גדול מותר.

כיוון השעון ביום טוב (שבועות)
4. הואיל וגרמא ביום טוב מותרת הרי שניתן לכוון את שעון השבת אף במקרים המופיעים בסעיף 3. (ציץ אליעזר א,כ, פרק ה)

לקריאה נוספת -

הרב פרופ' ג'פרי וולף – התפתחות ספירת העומר ומשמעותה בימינו

22.05.2020

תקומת ישראל וספירת העומר – (הרב רונן נויבירט)

28.07.2018

חזרה לכל המאמרים בנושא שבועות

שיתוף המאמר -