תשובה מגזל לאחר שנים כשלא ברור למי וכמה להשיב

חברה וקהילה | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -

השאלה 

תלמידה יקרה שלי לפני כמה שנים חטאה בגזל. בצעירותה היא עבדה בחנות. לצערה משפחתה נקלעה לחובות והיא החלה "לסייע" למשפחתה באמצעות לקיחת מוצרים מהחנות וכן לפעמים כמה שקלים פעם 10 שקלים פעם 5 שקלים כל פעם סכום אחר לפעמים קצת יותר. כל זה היה לפני כעשר שנים ולבסוף היא עזבה את מקום העבודה. הקושי הוא שהיא לא זוכרת מה לקחה וכמה לקחה. היא רוצה מאוד לעשות תשובה אך החנות נסגרה ואין לה מושג כמה להשיב ולמי להשיב משום שהיא לא יודעת איך להשיג את הבעלים. (היא זוכרת את שמם ומקום אחד של אחד מהם אך לא הצליחה לאתר אותו). חשוב לציין שמלבד תקופות אלו היא לא גוזלת בשום אופן. וכמובן הגזלה הזו מטרידה את מנוחתה שכן היא פנתה אליי ולא ידעתי מה להשיב אמרתי שאשוב אליה עם תשובות ממקורות מוסמכים ממני. חשוב לציין שהיא מתביישת מבעלה ולא רוצה שיידע מכך ושזה יפגע בשלום הבית שלה לכן היא פנתה אליי.

התשובה 

מורה יקרה.

העובדה שתלמידה שלך שבגרה פונה אלייך ומשתפת אותך בהתמודדות רוחנית ונפשית שלה מרגשת ומשמחת. הדבר מעיד כאלף עדים על היותך מחנכת ואישה המהווה מקור השראה ונחמה לתלמידותייך. אשרייך שזכית ובעזרת ה' תמשיכי לחנך דורות של נשים ותראי ברכה בעמלך. 

לעניין שאלת התלמידה לשעבר:

חשוב לדעתי להתייחס בשלב ראשון לכך שנאלצה לתמודד עם מצב כל כך מורכב כנערה.  היא מתארת מציאות קשה שאילצה אותה לעשות דברים הנוגדים את אופייה ועקרונותיה. זהו אתגר גדול! ומשאלתה ברור שכבר אז, בזמן המעשה, היא הרגישה שלא בנוח עם הגזלה, ומה שהניע אותה היא תחושת האחראיות כלפי המשפחה. וזאת  במחיר המוסר האישי שלה. 

הייתי משקפת לה שייסורי המצפון ורגשות האשמה שלה  מאז היותה נערה ועד היום, מעידים על יושרה פנימית וטוהר מידות. היכולת להתייצב מול חטאי העבר באומץ, ולשאוף לתקן ולחזור בתשובה שלמה ראוים להערכה רבה.

הלכה למעשה

יש שני שלבים בתשובה על גזלה – השבת הגזלה ובקשת מחילה. במקרה של התלמידה, שתי השלבים מאתגרים אך לא בלתי אפשריים. הרב משה פיינשטיין פירט בתשובה המופיעה בהרחבה כיצד להתמודד במורכבויות מסוג זה. אביא כאן את הדברים בקיצור ואת מוזמנת לעיין בהרחבה. בשאלה גם עולה נושא של שלום בית שיכול ליצור מורכבות נוספת ועליו ארחיב בסוף.

השבת הגזלה

מכיון שתלמידתך אינה יודעת כמה כסף היא לקחה בסך הכל, עליה להעריך את הסכום, ולתרום אותו למען צורכי הציבור במקום מגוריהם. התקווה היא שהאנשים האלו יהנו מהכסף שהיא מחזירה להם, גם אם זה בצורה עקיפה וללא ידיעתם. לדוגמא  – לתרום לבית הכנסת באזור בו הם גרים, או למקווה, או לבית ספר באזור בו ילדיהם לומדים לטובת ספריה וכד'. 

היא צריכה לתרום בצורה כזו שהיא לא תהנה מהכבוד של נותן תרומה, ולכן עדיף בשמם או בצורה אנונימית.

לגבי סכום הכסף אותו עליה לתרום –חשוב שתנסה להעריך בצורה מציאותית את הסכום (הערכה של כמה זמן עבדה שם וממוצע של הסכום שנלקח כל פעם להערכתה). עזרי לה להיות אמתית עם עצמה, כחלק מחתירה לאמת חשוב שרגשות האשם לא יחמירו או יאדירו את הסכום יתר על המידה. 

וידוי ובקשת סליחה

אם זה אפשרי מבחינה טכנית, חשוב  שתהליך התשובה יכלול לא רק החזר כספי של הגזלה, אלא גם וידוי ובקשת סליחה. 

אם ידוע לה היכן אנשים אלו מתגוררים, או שיודעת את שמם, מן הראוי לכתוב להם מכתב ולבקש את סליחתם. כדאי שתסביר את המצב אליו נקלעה באותם שנים, ולתאר את התחושה הקשה שמלווה אותה לאורך השנים. פנייה ישירה זו עשויה להיות קשה אולם ראוי לפנות אליהם, על אף הקושי הרב שבדבר.

מכמה סיבות יתכן ותלמידתך לא תוכל/תרצה ליצור קשר ישיר: או בגלל שהיא אינה יודעת מי הם האנשים ואיפה הם היום, או בשל קושי רגשי לפנות באופן ישיר. במקרים אלו האפיק שנותר הוא רק התרומה לצורכי הציבור.

בשתי המקרים יהיה טוב אם תוכל להקדיש את סכום הכסף לצדקה, בשמם. ואם הקושי הוא נפשי בלבד כדאי לנסות להשפיע עליה שתצור קשר ישיר,אולם אם אין בכוחה גם תשובה חלקית טובה וראויה היא.

שלום בית

אני מאמינה כי יחסים זוגיים המושתתים על אמון, תקשורת וכנות יכולים להכיל ולהתמודד גם עם דברים שנראים לנו בלתי נסלחים. הייתי רוצה לעודד את תלמידתך לדבר עם אישה מחד, כי אני מתארת לעצמי שלשאת את הסוד הזה כל השנים זהו עול כבד מנשוא. מאידך, אני לא בטוחה שלהיכנס לפרטי פרטים מהעבר בדקדקנות זה הכרחי. טוב יהיה שהיא תמצא לה את האיזון הנכון והמתאים להם כזוג, יחד – לשתף אותו במחשבות וברגשות שלה, בחויה איתה את מתמודדת כבר שנים ובדרך שלה לתיקון, לסליחה ולתשובה שלמה. 

אולם יתכן שהמצב המשפחתי כאן מורכב יותר, במקרה שהתלמידה לא רוצה לשתף את אישה יתכן שגם תיתקל בקושי לתרום ללא ידיעתו. אם זה המצב אנא שובי אלינו ונוסיף לגבי האפשרות ההלכתית לאישה לתרום ללא ידיעת אישה. 

בהצלחה בכל התהליך. "השיבנו ה' אלייך ונשובה" מי ייתן ובזכות ההשתדלות הרבה של תלמידתך ושלך לתיקון, שבעזרת ה' תמיד תהיינה בצד הנותן ותזכו לעשות צדקה וחסד בלב שמח.

שירה

שירה מרילי מרוויס היא עמיתה במכון למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום

מקצת מקורות להרחבה:

הקושי להחזיר גזלה כשלא יודעים למי להחזיר:

  • בבא קמא צד עב: ת"ש הרועים והגבאין והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין…
  • שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שס"ו סעיף ב': הרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים למי יחזרו, לפיכך יעשו בו צרכי רבים, כגון בורות שיחין ומערות. 

היכולת לעשות תשובה גם במקרה והשבת הגזלה מורכבת:

  • הרמבם הלכות תשובה פרק ד : "כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה אלא אם עשה אדם תשובה מהן הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא".

הלכה למעשה הר' פיינשטיין:

  • שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן פח

ומה ששאלת באות י"ב שברי לך ששכחת הרבה גנבות שעברת. הנה נראה לע"ד שצריך אתה ליתן לצרכי רבים כ"כ עד שיצא הספק מלבך שיש ללמד זה מהא דמנחות דף ק"ו מדין נדר ששכח כמה פירש שצריך ליתן עד שיאמר לא לכך נתכוונתי ולא גרע חיוב השבה דגזל מחיוב קיום נדרו. אך חששות בעלמא שמא שכח אין להחשיב זה לספק כלל אלא אם יודע ששכח ואינו יודע כמה או קרוב לו ששכח. 

ומה ששאלת באות י"ג אם יש דין כפל. הנה לחייב כפל צריך דוקא ע"פ עדים וב"ד סמוכין לענוש דיני קנסות שבזה"ז ליכא ובהודאה אף בב"ד סמוכין פטור דמודה בקנס פטור לכן אף להחמיר לכפרה אין שייך זה. 

ומה ששאלת באות י"ד אם תצא ידי השבת גזלה כשתשלם באופן שנראה כצדקה. הנה על הגנבות מבע"ב הא צריך להחזיר ולשלם להבעלים דוקא. ומה שא"ר יוסף בב"ק דף ק"ט אפי' לארנקי של צדקה הוא בגזל את אביו ומת אביו והוא יורשו שמדיני ממון הרי הוא שלו ורק שמ"מ בנשבע מחוייב להוציא הגזלה מתח"י יוצא גם במה שנותן אותם לארנקי של צדקה אבל בגזל מאחרים ואף מאביו כשעדין חי מחוייב להחזיר דוקא לבעלים הנגזלים שלהם הוא חייב. וכן מה שלא ידוע למי גזל הרי צריך לעשות בהן צרכי רבים ולא נפטר בנתינתם לצדקה כדכתבתי לעיל. ורק על הגנבות שמקופות של צדקות ליתן אותם לצדקה ההיא שגנב ממנה או לאחרת באופן שרשאין לשנות ורוצה ליתנם בלשון נדבה שייך ספקתך. אבל פשוט שליתן בחשאי שלא ידעו להחזיק לך טובה ולכבדך בזה שיחשבו שנדבת עתה תצא ידי חובתך אבל אם תתן באופן שיחשבו שנדבת עתה ויחזיקו לך טובה ויכבדוך בשביל זה לא תצא ידי חובת השבת הגזלה. וע"י נדר בשעה שאתה עולה לתורה כ"ש שלא תצא ידי חובת השבת גזלה, שבזה אף ליפטר מחיוב נדר אחר אינו יכול כגון שהיה כבר מחוייב לצדקה מנדר אחר ונדר עתה כשעלה לתורה סך אותו הנדר וחשב בלבו שהוא רק לשלם נדר הראשון הוא דברים שבלב וחייב לשלם סך ב' הנדרים.

יכולת הכפרה של התשובה:

  • דברים ל' ב: "וְשַׁבְתָּ֞ עַד ה' אֱלֹהֶ֙יךָ֙ וְשָׁמַעְתָּ֣ בְקֹל֔וֹ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם אַתָּ֣ה וּבָנֶ֔יךָ בְּכָל־לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ"
  • משך חכמה, נצבים ט׳: ושבת עד ד' אלודיך וכו'. בילקוט (ומקצת בירושלמי) שאלו לחכמה חוטא מה ענשו נפש החוטאת היא תמות, פירוש בלא תשובה, תורה אמרה יביא קרבן, וזה שמקבלין קרבן אפילו ממומר לד"א, יעוין ריש חולין ובדברי התוספות שם, הקב"ה אמר יעשה תשובה, פירוש שאף אם הוא מומר לשבת או לג' עבירות הנקרא לשיטת פוסקים מומר לכל התורה כולה, בכ"ז אם יתעורר לעשות תשובה יתכפר כו' הה"ד מורה חטאים בדרך, בדרך של תשובה, שע"י קידוש השי"ת יבוא לדרך התשובה, וזה והשבות אל לבבך כי אהבת ישראל חקוק בלבבו ושומע את אשר חרות על לבבו מהר סיני ויזכר מחשבתו ואז ושבת עד ד' אלודיך, כי אחרי אשר ישוב אל עמו בטח ישוב אל אלודיו וישוב מכסלו ורפא לו. ועוד פירשתי בזה פסוקים רבים.

הקב"ה מסייע למשיב הגזלה:

  • ערוך השולחן חושן משפט שס"ו, ג': "וכשיעשה צרכי רבים יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם יהנה כפי ערך גזילתו ושימחלו לו, והבא להיטהר מסייעין אותו מן השמים".

היכולת לתקן וחשיבות התשובה:

  • אורות התשובה פרק יג אות ט'

ד"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן".

  • אורות התשובה פרק ז' אות ו':

"ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחבירו וכחו חלש מלתקנם, מכל מקום אל יתיאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה, כי הרי העוונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים, ואם כן יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תקן עדיין יהיו בטלים ברוב מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעונותיו ע"י תשובתו. ומכל מקום אל יניח ידו מלהזהר הרבה שלא להכשל בשום חטא שבן אדם לחברו, ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חכמה ואומץ רוח מאד, "הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש" : אבל אל יפול לבו עליו על החלקים שלא ספקה ידו לתקנם, כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת ד' בכל לב בשמחה ביראה ובאהבה".

לקריאה נוספת -

במעלה הר נבו: ישוב הדעת בסוף החיים

13.03.2023

האם מותר להרחיב את עזרת הנשים בכותל המערבי?

27.03.2022

עישון בחברה הדתית

01.02.2022

חזרה לכל המאמרים בנושא חברה וקהילה | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -