שילוב חתונה מנהגי יהדות אתיופיה

מפגש בנושא – "שילוב טקס החתונה עם מנהגי יהדות אתיופיה"

חברה וקהילה | אירועים וכנסים לציבור

רבני בית הלל וחברי ארגון "עיתים" התכנסנו בקריה האקדמית אונו לדיון בהצעת מתווה של טקסי נישואין שיכילו הן את ההלכה הנהוגה על פי השלחן ערוך והן את מנהגי הקהילה האתיופית.

למשתתפים הוצגו האתגרים העומדים בפני בני ובנות קהילת יוצאי אתיופיה ובני הזוג שלהם סביב טקס הנישואין.

את הכנס פתח הקס סמאי אלאס יו"ר המועצה הרוחנית 'זרע אהרון כהנת'. הוא הציג בפנינו את פרטי המסורת והמנהגים של הקהילה, וכן פירט את דרכי ההכשרה של הקסים ומעמדם בקהילה.

לאחריו שמענו את פנינה אגניהו על החוויה האישית שלה בטקס הנישואין ועל החיבור שהיא בעצמה יצרה בין שתי המסורות.

הרב ד"ר שרון שלום הסביר את הקשיים ב"קליטה" של ההנהגה הרוחנית של הקהילה האתיופית בישראל ועל ההשלכות של קשיים אלו על בני ובנות הקהילה. הרב שרון ציין את החשיבות הגלומה בייצור המתווה ואת הברכה שתצמח לקהילת יוצאי אתיופיה ולחברה הישראלית כולה משיח משלב ומחבר.

הרב ש"י ויצמן הציג את המתווה שיצר בעקבות מחקר ופסק הלכתי שכתב ותיאר את התהליך שעבר בקבלת ההסכמה של הקסים למתווה המוצע.

לאחר מכן התקיים דיון על הצעדים המעשיים אותם כדאי לנקוט כדי להוציא את המתווה לפועל. סוכם שאנו נבחן יחד את  הדרכים האופטימאליות לקידום המתווה בטקסי חתונות של הקהילה האתיופית בהובלת קסים יחד עם הסמכת הרבנות הראשית.

אנו מודים לכל המשתתפים ומלאי תקווה שיהיה ניתן מכוחו לקדם מאת מעמדה של קהילת יוצאי אתיופיה, מנהיגיה הרוחניים וערכיה בתוך החברה ובתוך הממסד הרבני בארץ.

לאירועים נוספים

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

"ואהבתם את הגר" – איך מקיימים בפועל?

02.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024