הרב יוסי סופר | "הרי אני כבן 72 שנה" – סיפורו של ראב"ע ומשמעותו לדורנו

פסח | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -

"אומרים שירה" יום העיון של בית הלל – הרב יוסי סופר

הרב יוסי סופר – "הרי אני כבן 72 שנה" – סיפורו של ראב"ע ומשמעותו לדורנו

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020

לקריאה נוספת -

בכל דור ודור

11.04.2024

הסוד של הקטע המקופח ביותר בהגדה 

11.04.2024

עושי הפסח בתנ"ך 

11.04.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא פסח | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -