"ויאמר ה למשה מה תצעק אליי" – על צעקה ותפילה

פסח | שמות | הלכות ולימוד תורה | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -

"אומרים שירה" – יום העיון של בית הלל – הרבנית ורד מזומן אביעד

"ויאמר ה למשה מה תצעק אליי" – הרבנית ורד אביעד, על צעקה ותפילה
Vered Mezuman Aviad

Posted by ‎בית הלל | beit hillel‎ on Monday, April 6, 2020

לקריאה נוספת -

בכל דור ודור

11.04.2024

הסוד של הקטע המקופח ביותר בהגדה 

11.04.2024

עושי הפסח בתנ"ך 

11.04.2024

שיתוף המאמר -