עמדת בית הלל בנושא הנהגה תורנית נשית

עמדות בית הלל

האם ראוי שנשים ימלאו תפקידי הנהגה תורנית?

בדורנו נשים רבות לומדות תורה בכל הרמות – בצעירותן בבתי הספר ובאולפנות ובבגרותן בבתי מדרש ובתכניות אינטנסיביות ללימודים גבוהים. רבני ורבניות 'בית הלל' רואים בצמיחת לימוד התורה של הנשים בדורנו ברכה וחיזוק אור תורת ה' בעולם. כפי שכתבנו בפסק בנושא "אישה פוסקת הלכה",[1] על פי הכרעת פוסקי הדורות נשים העוסקות בלימוד ש"ס ופוסקים בשקידה ובקבלת מסורת מתלמידי חכמים, יכולות גם להורות הלכה. אנו סבורים שנשים אלו יכולות גם למלא תפקידי מנהיגות תורנית בציבור ובקהילה. מאחר שנשים עוסקות היום בלימוד תורה מעמיק ברמה גבוהה, טבעי הדבר שמתוכן עולה קבוצה איכותית של נשים המסוגלות לפסוק ולהוביל המשתלבות בהנהגה התורנית בציבור בדרכים שונות:

יש נשים המלמדות תורה בקהילותיהן בנוסף לרב הקהילה – הן עוסקות בייעוץ ובפסיקה הלכתית בכל התחומים, מלוות משפחות בימי שמחה ובימי אבלות ומשמשות דוגמה תורנית לציבור בכלל, ולציבור הנשים והבנות בקהילה בפרט.

יש קהילות שבהן הרב והרבנית הם בני זוג תלמידי חכמים המלמדים תורה ומנהיגים את הקהילה במשותף. מנהיגותה של אישה תלמידת חכם בעזרת הנשים בבית הכנסת מחיה את עזרת הנשים ומאפשרת לנשים להיות שותפות מלאות לעבודת ה' בקהילה.

יש נשים שמשיבות לשאלות הלכתיות בהלכות נידה. במקרים רבים בעבר נמנעו נשים לשאול את הרב ולברר עמו שאלות בהלכות נידה מתוך בושה ומבוכה. בזכות הנשים שלמדו תחום זה שאלות אלה עולות ומתבררות. בשל ההבנה ההדדית, אישה המסייעת לאישה אחרת בעניינים אלו יכולה לברר את המציאות ואת ההלכה בצורה טובה יותר מפוסק גבר.

זה יותר משני עשורים עשרות נשים משמשות טוענות רבניות בבתי הדין הרבניים. הן זוכות לשיתוף פעולה ולהערכה הן מצד בתי הדין הן מצד המתדיינים בפניהן. הטוענות הרבניות מקדמות את עבודת בית הדין הרבני, מסייעות מדי יום לזוגות בעת מצוקותיהם ופועלות לפתרון בעיותיהן של נשים מסורבות גט.

במוסדות לימוד וחינוך נשים ממלאות תפקידים תורניים מגוונים: מחנכות, רבניות בתי ספר, ראשות מדרשות, ר"מיות במדרשות וראשות בתי מדרש בתיכונים ובמדרשות.

נשים ובנות צעירות פוגשות תלמידות חכמים במאמרים ובמענה לשאלות מרשתת.

הן הקהילות הן הציבור בכללו עשויים לזכות לברכה גדולה משילוב של הנהגה תורנית של גברים ונשים. מנהיגה תורנית יכולה להיות כתובת אישית, נגישה וקרובה לנשים, כתובת שנשים אולי לא היו יכולות למצוא במנהיג תורני. נוכחותה והדוגמה האישית שהיא מציגה מעמיקות ומעשירות את עולמן הדתי של הנשים וממלאות חלל גדול שקיים בהיעדר הנהגה תורנית של נשים. יתרה מכך, מהקשר שיוצרים הגברים והבנים הצעירים בקהילה עם המנהיגה התורנית הם לומדים לכבד יותר את הנשים בכלל ואת לימוד התורה של הנשים בפרט, תוך שמירה על כללי הצניעות הראויים, ממש כמו מערכת היחסים בין הרב לנשות הקהילה.

מלבד התפקידים שהזכרנו אשר נשים ממלאות במקומות רבים כבר עתה, נשים עשויות למלא בשנים הבאות תפקידי מנהיגות תורנית רבים נוספים בקהילות, כמו לשמש דמות תורנית לסטודנטים ולסטודנטיות במוסדות אקדמיים, ללוות ליווי רוחני חולים ובני משפחותיהם ולהדריך אותם הדרכה הלכתית בבתי חולים, בבתי אבות ועוד.

הן הקהילות הן הציבור בכללו עשויים לזכות לברכה גדולה משילוב של הנהגה תורנית של גברים ונשים. מנהיגה תורנית יכולה להיות כתובת אישית, נגישה וקרובה לנשים, כתובת שנשים אולי לא היו יכולות למצוא במנהיג תורני. נוכחותה והדוגמה האישית שהיא מציגה מעמיקות ומעשירות את עולמן הדתי של הנשים וממלאות חלל גדול שקיים בהיעדר הנהגה תורנית של נשים. יתרה מכך, מהקשר שיוצרים הגברים והבנים הצעירים בקהילה עם המנהיגה התורנית הם לומדים לכבד יותר את הנשים בכלל ואת לימוד התורה של הנשים בפרט, תוך שמירה על כללי הצניעות הראויים, ממש כמו מערכת היחסים בין הרב לנשות הקהילה. נשים מנהיגות עשויות ליצור דרכי הנהגה חדשות שיעשירו את הקהילה בנוסף להנהגה התורנית המקובלת מימים ימימה.

לעתים נשים מגיעות למעגלי השפעה ולמנהיגות תורנית באופן טבעי מכוח תורתן ואישיותן בלבד. אולם חשוב גם ליצור לנשים תפקידי הנהגה תורנית רשמיים שיעצימו את דמות המנהיגה בעיני הציבור. יש לשלם לאישה המשמשת בתפקיד רשמי משכורת על עבודתה למען הציבור כדי לאפשר לה להמשיך להקדיש כוחות לצמיחתה התורנית, ולהיות דוגמה לנשים צעירות המעוניינות לרכוש הכשרה לתפקידים דומים בעתיד.

גם בדורות הקודמים היו תקדימים של נשים שהנהיגו בקהילות. בעבר נשים אלה היו בודדות ויוצאות דופן, אולם מהן למדנו כי הדבר אפשרי וראוי על פי התורה. בדורנו מספר הנשים הראויות להנהגה הולך ועולה. כאשר מונעים תפקידים מנהיגותיים בציבור ובקהילה מנשים, מאבדים אוצר יקר שזכינו לו בסייעתא דשמיא בדורנו, ומונעים מהנשים הראויות לכך ללמד את התורה שהן למדו. מובן מאליו שהגדרת התפקידים תיקבע בהתאם להלכה, שכן מדובר בנשים המקפידות בקלה כבחמורה ומחזקות בקהילותיהן את המחויבות והנאמנות אליה. הגדרת התפקידים תיקבע כמובן גם מתוך התאמה לצורכי הקהילות השונות.

כך תיאר הנביא מיכה את הנהגת דור יציאת מצרים: "כִּי הֶעֱלִתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתִיךָ וָאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם".[2] האישה יכולה להנהיג את הנשים כפי שעולה מתרגום יונתן שם: "וּשְׁלָחֵית קֳדָמָך תְּלָתָא נְבִיִין, מֹשֶׁה לְאַלָּפָא מְסִירַת דִינִין, אַהֲרֹן לְכַפָּרָא עַל עַמָּא, וּמִרְיָם לְאוֹרָאָה לִנְשַׁיָּא" [ושלחתי לפניכם שלושה נביאים, משה ללמד מסירת דינים, אהרן לכפר על העם, ומרים ללמד את הנשים]. היא עשויה להיות גם חלק מההנהגה של כלל העם, כמובא בספרי: "שכל זמן שהיו הדגלים נוסעים, לא היו הולכים עד שמרים מקדמת לפניהם, וכן הוא אומר 'ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים'".[3]


ארגון בית הלל ישמח לסייע לקהילות ולמוסדות המעוניינים להתעשר משילוב נשים תלמידות חכמים בהנהגתם כדי להתחזק מבחינה תורנית.

[1]בית הלל חוברת 9 (טבת תשע"ה), עמ' 11-9. https://beithillel.org.il/wp-content/uploads/2018/07/18924734-1142015.pdf

[2] מיכה ו ד.

[3] ספרי דברים, כי תצא פסקה רעה.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל