התייחסות רבני ורבניות בית הלל לרצח מאיה ווישניאק ז"ל

עמדות בית הלל

היום מוקמת ממשלה חדשה בישראל.
לאור הידיעה המזעזעת על אשה נוספת שנרצחה היום על ידי בן זוגה, האשה השישית שנרצחה מפרוץ משבר הקורונה,
אנו קוראים לממשלה החדשה לעשות כל שניתן כדי להציל נשים נרדפות (וכן ילדים וגברים נרדפים) מידי בני משפחה אלימים. יש לתת את תשומת הלב, להקצות תקציבים, לתקן תקנות ולעודד את המשטרה ואת הפרקליטות לטפל בכל הנושאים הקשורים בתחום האלימות במשפחה בהקדם.
יש להעלות את המודעות בציבור הרחב לנושא של אלימות בתא המשפחתי, לאפשרויות דיווח ולדרכי טיפול ומניעה אפשריות.
תורת ישראל היא תורה של ערבות הדדית. תביעתה מאיתנו: לא להתעלם, לא לעמוד מנגד, לפעול למען הצלת עשוק מיד עושקו. ברוח זו רבני ורבניות בית הלל יקדישו את שיעוריהם השבועיים לזכרן של הנרצחות וידונו בנושא האלימות במשפחה. אנחנו קוראים למנהיגי קהילות להצטרף אלינו ולדון בקהילותיהם בנושא כואב וחשוב זה.

אנו מזכירים לציבור את דרכי הדיווח שפורסמו:
*118 מוקד מצוקה, משרד הרווחה, מתוגבר בתקופת הקורונה. פתוח 24/7
*קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולילדים בסיכון 1800241201
*קו חרום ארצי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 1202
*קו פתוח ומרכז-סיוע ארצי לנשים דתיות 026555744/5
*ערן 1201
*בת מלך 1800292333 או 026338927
*טיפות החלב
*בשאלות הלכתיות ניתן לפנות לאתר "משיבת נפש" של רבניות בית הלל.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל