המלצות לעבודת ה’ אישית וקהילתית – בצל הקורונה

ימים נוראים | קורונה

השנה אנו עומדים לפני אתגר ייחודי, חגי תשרי לא יעברו עלינו באופן שאליו הורגלנו. מסתבר שהשנה לא נוכל להתכנס ברוב עם – לא בסליחות, לא בתפילות ראש השנה ויום כיפור וגם לא בסוכות ובשמחת תורה.

בדברים הבאים נבקש להסב את תשומת הלב פנימה – אל ההכנות לקראת כינונה של חוויה אישית סביב הימים הנעלים הללו. אנו מצרים על מגבלותינו, ועם זה אנו קשובים ליד ה' הפועלת במציאות והמזמינה אותנו לראות בימים המורכבים הבאים לקראתנו גם הזדמנות להתחדשות ולחשיבה רעננה.

לקריאת המסמך

המלצות לעבודת ה' אישית וקהילתית – מרבני ורבניות בית הלל

הרבנית אוריה מבורך

הרב משה שפטר, הרבנית חנה השקס והרבנית יעל שמעוני

הרבנית רחל רינפלד וכטפוגל

הרב תני פיינטוך

הרבנית שורלה רוזן

הרבנית חמוטל שובל

הרבנית ד"ר תמר מאיר

הרבנית כרמית פיינטוך והרב יצחק בן דוד

לאירועים נוספים

החובה ההלכתית להתחסן – הרב שמואל דוד

22.02.2021

עמדת בית הלל – הנחיות לפורים תשפ"א

21.02.2021

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

חזרה לכל האירועים - ימים נוראים | קורונה