השתתפות בחתונה של יהודי עם לא-יהודיה

חברה וקהילה

שיתוף המאמר -

השאלה 

אדם מבוגר 50% סנילי (75) שרוצה להתחתן עם הפיליפינית שלו. הוא יהודי היא לא. חתונה תהיה בחצר הבית עם רב רפורמי. האם אפשר להשתתף? בהתחשב בזה שהוא זקן שחלק מהזמן לא מודע למצבו ובזה שאין באמת חתונה כי רב כזה לא באמת יכול לקדש.

תשובה

על סמך מעט הנתונים המפורטים בשאלה לא אוכל להכריע באופן חד-משמעי להיתר או לאיסור, ויש לבחון היטב את הנסיבות של המקרה ואת ההשלכות של השתתפות או אי-השתתפות ב'חתונה'. ראשית, לא ברורה מהשאלה מידת חומרת האיסור ב'חתונה' עצמה, שאלה התלויה הן במידע ברור יותר לגבי רמתו הקוגניטיבית של הגבר המבקש להתחתן הן בהשלכות המעשיות של טקס ה'חתונה'. אם הגבר כשיר מבחינה קוגניטבית חלק מהזמן, הרי שמדובר בעבירה של ממש, ובמידת חומרה גבוהה, אך אם אין פרקי זמן שבהם הוא מגיע לכשירות קוגנטיבית מספקת, הרי שמדובר במצב בעייתי מאוד, אך לא בעבירה של ממש מצידו.

כמו כן לא ברור מהשאלה מדוע חשוב לגבר להפוך את הקשר של מטופל-מטופלת לקשר נישואין, ומה ההשלכות המעשיות לכך. מה ישתנה באופן מעשי במערכת היחסים של הגבר המטופל והאישה המטפלת, הגרים ביחד זה מכבר תחת קורת גג אחת, אחרי שהוכרזו כ'נשואים'? האם יתחילו לקיים יחסי מין? או שמא הוא מעוניין בכך רק כדי לטעת בו תחושת ביטחון או להעניק לו שלוות נפש.

על רקע השאלות לגבי חומרת העבירה של הגבר העומד להתחתן עם עוזרתו הפיליפינית, נעבור לדון בשאלה ששאלת, לגבי השתתפותך באירוע. אכן אין זה פשוט להתיר לך להשתתף, אבל אף כאן התשובה תלויה בפרטים שלא נכללו בשאלה לגבי הזיקה שלך לגבר המדובר. מתוך לשון השאלה הבנתי שההחלטה לקיים 'חתונה' זו איננה תלויה בך, שכך אין לראות בהשתתפותך עבירה של 'לפני עור לא תתן מכשול' או של 'מסייע לדבר עבירה'. אבל עצם ההשתתפות שלך ב'חתונה' זו עשוי בהחלט להיתפס כ'חיזוק לדבר עבירה', דבר שנאסר במשנה שביעית פ"ה מ"ט, ואולי גם כחנופה כלפי עוברי עבירה (ראו גמרא סוטה מא ע"ב). רבני זמננו התחבטו אם עצם ההשתתפות בחתונה נחשבת כעבירה על שני האיסורים הללו, ושמא רק אמירות תמיכה מפורשות נאסרו, וראו על כך במאמרים של הרבנים דוד ואברהם סתיו (https://www.tzohar.org.il/wp-content/uploads/39_05.pdf) ושל הרב אמוץ כהן (https://asif.co.il/download/kitvey-et/zor/chor%2040/1%20(16).pdf). יתר על כן, אם אכן מדובר מצד הגבר בעבירה קלה יחסית, הרי שקל יותר להתיר לך להשתתף באופן פסיבי באירוע, בלי להיחשב כמי שמחזק ידי עוברי עבירה.

מכל מקום, אם אין יעד חיובי וחשוב שאתה מבקש להשיג באמצעות ההשתתפות ב'חתונה', מן הראוי להתרחק אפילו מאישור פסיבי למעשה שהוא בעיקרו פסול, גם אם אין בכך עבירה פורמלית על האיסורים שהוזכרו. אלא שכאן עולות שאלות נוספות שעליך להשיב לעצמך עליהן. מה טיב היחסים שלך עם הגבר המדובר, ומה עשויות להיות ההשלכות של השתתפותך או אי-השתתפותך באירוע? האם השתתפותך חשובה כדי לשמור על יחסי קירבה בינך לבינו או בינך לבין בני משפחה שלו או שלך? האם אי-השתתפותך עלולה להביא חס ושלום לידי קרע בינך לבין אחרים הקרובים אליך? אם המענה לאחת השאלות האלה הוא חיובי, הרי שזה עשוי להצדיק את ההשתתפות.

הצעתי בפניך את השיקולים שעל-פיהם תוכל להכריע אם ראוי שתשתתף באירוע, וכשתענה לעצמך על השאלות שנשאלת, דומני שתוכל על-פי השיקולים הללו להגיע להכרעה. אם תרצה סיוע נוסף בבחינת הדברים, הנך מוזמן לפנות אלי בפרטי.

הרב ד"ר אברהם וולפיש

רבני בית הלל

לקריאה נוספת -

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא חברה וקהילה

שיתוף המאמר -