עבודה בשירות משלוחים לאוכל לא כשר

חברה וקהילה

שיתוף המאמר -

השאלה

שלום
יש לי שאלה הלכתית
האם מותר לי לעבוד כשליח בחברת תן ביס כיוון שאני עלול לקבל הזמנה מסעדה לא כשרה? כיוון שחלק גדול מהמסעדות שהם עובדים איתם הם לא כשרים


תשובה

שלום רב,

שאלתך נוגעת בכמה בעיות ואנסה להתייחס אליהן.

א.       לפני עיוור לא תתן מכשול – במסכת עבודה זרה דף ו: כתוב "מניין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, ואבר מן החי לבן נוח? ת"ל 'ולפני עיוור לא תתן מכשול'. הגמ' מסיקה שאיסור זה קיים כל זמן שה'עיוור' לא היה מסוגל לעבור על האיסור בעצמו, למשל כשאני הושטתי לו כוס יין מעברו השני של הנהר, אותו לא היה עובר בעצמו אלא רק בגללי.

במקרה שלנו מי שמבצע את האיסור הוא מזמין האוכל הלא-כשר, אלא שאתה לכאורה גורם לו ל'לפני עיוור'. ברם, גם אם אתה לא תעבוד בחברה, מי שירצה להזמין אוכל לא כשר ישיג אותו דרך אחרים. לכן אין כאן בעיה של לפני עיוור.

ב.       מסייע – למרות האמור, תוס' שבת ג. מביא שיש להחמיר מדרבנן גם כשהחוטא יכול להסתדר בלעדיי, אם אני מסייע לו להשיג את האיסור. וכן ברמ"א שו"ע יו"ד קנא,א, שאמנם הביא בזה מחלוקת, אבל הגר"א פסק כשיטה השניה והמחמירה. ואף הש"ך מחלק בין מקרה של מומר בשוגג שלגביו יש איסור דרבנן לבין מקרה של מזיד שבו אין אפילו איסור דרבנן. ולפי שיטתו יש להסתפק שכן לא כל הרוכשים מזון מודעים לכך שהוא לא כשר. בכל מקרה לפי הפוסקים הנ"ל יש בעייתיות בסיוע למזמיני המסעדות הלא כשרות.

ג.        מאידך, יש כמה סעיפים להקל, כגון שבמקרה שהאיסור (=אכילת האיסור) נעשה לא בבת אחת עם המכירה (בניין ציון טו) או בסיוע לעובר עברה שנובע לצורך פרנסה (משיב דבר ב,לא-לב) או בצירוף כמה קולות (יביע אומר או"ח ב,טו). הקולות הנ"ל נכונות הן ביחס ללקוחות והן ביחס לבעל החברה: גם הוא יכול להסתדר עם עובד אחר ולכן לכאורה אין בעיה בכך.  כאשר מדובר בשליח יש קולות נוספות: ר' משה פיינשטיין הקל (יו"ד א,נא) וכן במשנה הלכות (ה,קג).

וראה עוד בפסק בית הלל לגבי הזמנת אורח הנוסע בשבת לסעודת שבת וחג (https://beithillel.org.il/wp-content/uploads/2018/07/18918659-2202013-1.pdf).

ד.        ייתכן שאתה מרוויח טיפ וכד' ואז אתה נהנה לכאורה ממכירת אוכל לא כשר. אמנם גם מצד זה אפשר להקל, מהטעמים דלעיל (מדובר בפעולה שלא נעשית בעת ובעונה אחת עם האיסור, פרנסה וכו').

ה.       חילול השם – כשרואים שאדם שמקפיד במצוות מהווה חלק ממעגל השירותים המלווה מוצר לא כשר. עם זאת כשם שברי שלמאבטח או לספק האריזות לחברה מותר לעבוד ואין בזה חילול השם, כך נראה שגם בשליח. ואם לא נוח לך עם טיפ שניתן במקרה זה, אולי יש להציע (אך לא מעיקר הדין) שבמקרה בו ברור כי מדובר בהעברת אוכל לא כשר ללקוח יהודי, תתן את הטיפ לצדקה.

ו.         לסיכום, מהטעמים האמורים לעיל ניתן להקל.

בברכה,

הרב משה כהן

מרבני ארגון בית הלל

לקריאה נוספת -

קבלת מצוות בגיור

03.06.2024

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

חזרה לכל המאמרים בנושא חברה וקהילה

שיתוף המאמר -