חוברת בית הלל "גאולה ותפילה"

ימים לאומיים | הלכות ולימוד תורה

שיתוף המאמר -

היום יצאה לאור חוברת מספר 14 של הארגון, בשם "תפילה וגאולה – השפעת תקומת מדינת ישראל על התפילה", המבקשת להתמקד בהשפעת נס הקמת המדינה ומנסה למצוא את הנוסח הראוי שישולב בתפילה אודות אבלות על חורבן המקדש בתקופה של גאולה.

פרסום החוברת בערב שבת חזון אינו מקרי, שכן ימי בין המצרים, ובפרט תשעת הימים, מעוררים בכל שנה מחדש את המתח בין החובה לזכור את החורבן ואת החסר, לבין הרצון להוקיר תודה על ניצני הגאולה שזכינו להם.

החוברת פותחת במסמך הלכתי "על הגאולה ועל התמורה בתפילה", המציע הצעות מעשיות לשינויים הנדרשים בנוסח התפילה הקיים, תוך דיון נרחב בסוגיה ההלכתית אודות האפשרות לתקן או לשנות בנוסח התפילה. בין השינויים אותם מציע הארגון, בו עסקו בעבר גדולי הדור הרב שלמה גורן זצ"ל והרב חיים דוד הלוי זצ"ל, הוא שינוי נוסח תפילת 'נחם' של תשעה באב, כך שנוסחה יתחשב בשובנו לירושלים, במאות אלפי בניה ובריבונות ישראל עליה.

לצד המסמך ההלכתי, כוללת החוברת מאמרים של הרב אהד טהרלב, הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס), הרב דוד מישלוב והרב שמואל דוד, העוסקים בנוסח התפילה ובעבודה שבלב.

לקריאת החוברת: לחצו כאן

לקריאה נוספת -

משיבת נפש עונה לחיילות

28.01.2024

ברכת "שהחיינו" על כלי שתוקן

30.05.2021

להתחבר לטבע כיהודי – למה ואיך

15.01.2021

חזרה לכל המאמרים בנושא ימים לאומיים | הלכות ולימוד תורה

שיתוף המאמר -