עמדת בית הלל – המשבר במחלקה ההמטולוגית בהדסה

עמדות בית הלל

ארגון רבני ורבניות בית הלל מביע את דאגתו העמוקה מהעדר פתרון למחלוקת ולמשבר בבית החולים 'הדסה' בירושלים.

בנוסף על התמודדותם האמיצה של הילדים עם מחלתם הקשה, נאלצים הם ומשפחותיהם להתמודד עם דאגות רבות באשר למקום ראוי לטיפול במחלה, המהווה תנאי נחוץ להבראתם. מצב זה של פיקוח נפש אינו בעייתם הפרטית של המשפחות, אלא של כלל אזרחי ישראל, אשר נקראים כאן לצו של "לא תעמוד על דם רעך" באופן מילולי.
יחד עם החברה הישראלית אנו מביטים בתמיהה ובבושה בפני הילדים החולים ומשפחותיהם אל מול המחיר שהם נאלצים לשלם עת נקלעו למאבק זה. אנו קוראים למנהיגי הציבור ולצדדים המעורבים להעמיד מול עיניהם את טובת הילדים החולים ואת טובת כלל החולים, לשבת ולקיים דיון רצוף עד למציאת פתרון שיאפשר את מתן הטיפול הטוב ביותר לילדים החולים.
עינינו לשמים לריבונו של עולם שימלא רחמים על החולים להחלימם, לרפאותם להחזיקם ולהחיותם; אך אחריותנו בארץ לדאוג לכך שיינתן להם הטיפול המיטבי.

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל