לוגו בית הלל רקע שקוף

עמדת בית הלל – תרומת איברים

עמדות בית הלל

"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא".

בסרטון של תאגיד 'כאן' אמר הרב יצחק גבאי שחל איסור לחתום על כרטיסי 'אדי'.

בעקבות כך אנו, ארגון רבני ורבניות בית הלל, מדגישים את תמיכתנו בתרומת אברים, וכן בהצהרה של כוונת הנפטר כדוגמת כרטיסי 'אדי' ו'בלבבי'.

רבים מגדולי הפוסקים, וביניהם הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל, פסקו שהמוות נקבע ברגע המוות המוחי, ומוות זה הוא שמאפשר תרומת לב. מאז שנקבעה הלכה זו השתפרה מאוד הטכנולוגיה והשיטה של קביעת המוות המוחי.
חשוב להקפיד שלקיחת האיבר תעשה על פי ההלכה ולאחר קביעה מוסמכת של מות גזע המוח של התורם, על-פי אמות המידה שנקבעו על-ידי הרבנים שהוזכרו והחוק הישראלי. אפשר לבקש ליווי וייעוץ של איש דת כבר בעת החתימה על הכרטיס וגם בעת לקיחת האברים.
חשוב להיוועץ בדמות רבנית בזמן הדיון הרפואי וההלכתי.

התורה היא תורת חיים כיוון שהיא נותנת חיים ומובילה אליהם. לקיחת איבר לצורך השתלה והצלת חיים, לא רק שאין בה איסור, אלא זוהי מצווה גדולה.

עדכון: הסרטון של הרב יצחק גבאי הוסר מהרשת והועלה סרטון תגובה בהשתתפות הרב יובל שרלו. לצפייה לחצו כאן

לאירועים נוספים

חובת ההתחסנות במישור האישי והציבורי – מסמך הלכתי

17.02.2021

הבעת צער על מות הנער אהוביה סנדק

23.12.2020

תפילה ביום הכיפורים תשפ"א בצל הקורונה

23.09.2020

חזרה לכל האירועים - עמדות בית הלל