הרבנית איילת סג"ל

בוגרת המכון התלמודי-עיוני ותוכנית 'הלכתא' במתן ירושלים. דוקטורט בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן בנושא הסכמי קדם-נישואין במשפט העברי. רבנית בית ספר פלך בירושלים. מלמדת משפט עברי והלכה באוניברסיטת בר-אילן ובמסגרות נוספות. מוסמכת כטוענת רבנית, פועלת למען קידום פתרונות למניעת עגינות וסירוב גט.

איילת סגל
לכל המאמרים של הרבנית איילת סג"ל