הרבנית אמירה רענן

הרבנית אמירה למדה במכון התלמודי העיוני במת”ן והינה בין הבוגרות הראשונות של המכון ליועצות הלכה במדרשת נשמת. הרבנית אמירה מלמדת ומרצה למחשבת ההלכה במסגרות מגוונות, במכללת יעקב הרצוג של הקיבוץ הדתי, במדרשת באר, במכינת רוח השדה, בישיבת מחניים, ועוד.

אמירה רענן
לכל המאמרים של הרבנית אמירה רענן