הרבנית יערה וידמן סמואל

נשואה למתן ואמא לעפרי, נבו ובעז. ר"מית במדרשת עין הנצי"ב, ותלמידת כולל ההלכה של ישיבת מהר"ת.