הרב יצחק קלימן

"אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני" עיון חסידי בשירתה של זלדה

03.05.2021

בין פורמליזם למהותנות – הצעה למתווה מאוזן להלכות אבלות בתשעת הימים בימינו | הרב יצחק קלימן

03.05.2021

more