הרבנית שרון שלום

מפגש בנושא – "שילוב טקס החתונה עם מנהגי יהדות אתיופיה"

20.11.2019

חג הסגד ואמנת עזרא ונחמיה

02.03.2019

בין חמץ למצה – בין "רמת חיים" ל "איכות לחיים" (הרב שרון שלום)

28.07.2018

העצמאות של המפגש – (הרב שרון שלום)

28.07.2018

פרשת תולדות – עשיו ויעקב לא קיימו את חג הסיגד – (הרב שרון שלום)

26.07.2018

תיקון היסטורי לעדה האתיופית

12.07.2018

more