מטריה בשבת

שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -

השאלה 

שלום וברכה.

לא כל כך ברור לי איסור שימוש במטריה בשבת. האם גם במטריות החדשות יש דין אוהל ובמה זה שונה מפריסת מפה על שולחן שבת?

והאם לאור העובדה שאחד מרבני בית הלל התיר במצב מסוים את הדלקת האור בשבת, האם אין מקום להתיר באופן דומה פתיחת מטריה בשבת (דעת החת"ס) מאשר מצב בו אנשים יוותרו על תפילה בביכ"נ בשבת סוערת, או שיגיעו לתפילה רטובים עם בגדי שבת ספוגי מים ויצטערו?
ובעניין מראית עין – הלוא כל בר דעת יודע מהי מטריה ולמה היא משמשת (בדיוק כמו שלא נאסר חלב סויה אחרי בשר, למרות שגם שם יש מראית עין, וכשם שהתירו שעון שבת למרות שחילונים רבים מגחכים על כך (מראית עין?…

האם זו הכוונה ב"דרכיה דרכי נעם"? הרי ההלכה התירה דברים מורכבים בהרבה.

אשמח לתשובה, משום שלי הדבר מסב באופן אישי צער ופוגם בהתנהלות הפשוטה והטבעית של שבת.

בתודה מראש.

התשובה 
שלום,
לא מעט מהאחרונים דנו בשאלה זו. אביא כאן את הסיכום ההלכתי.
להרחבה – אני מפנה אותך לשו"ת של הרב עובדיה יוסף זצ"ל – יחוה דעת חלק ב´ סימן מ"ג.
בנוסף תשובה מעמיקה נמצאת ספרו של הרב משה לוי זצ"ל – מנוחת אהבה חלק ג´ פרק כ"ג סעיף י"ד ( והערה "קטנה" מס´ 30).
אין טעם לחזור על הפלפול ההלכתי שעשו חכמינו מקודם.
לגבי דעת חת"ס – שכן מתיר בדיעבד ולא רק בשעת הדחק (חאו"ח סי ע"ב) – מצא 3 טעמים למה להתיר. צריך לקורא את המשפט האחרון של אותו פסק : " ומ"מ אומר אני דבוודאי לישא הפרסול בשבת לוא משנת חסידים הוא, ושומר נפשו נפשו ירחק ממנו".

בנוגע לפורס מפה על שולחן שבת – זה לא יכול להחשה כבניית אוהל ( עראי), כיוון שכל מטרתו של האוהל הינה שנוכל להיות מתחתיו. (נכון לגבי המטריה. לא נכון לגבי המפה…)
בנוגע למראית עין – החשש לא מפני שלא יודעים מהי מטריה, או מפני ציבור חילוני שמגחך על כך. החשש הוא שבן אדם, שומר תורה ומצוות יראה אותך עם מטרייה פתוח ויסיק מזה מסקנה שמותר לפתוח אותה בשבת ( למרות ששלך פתחת לפני כניסת שבת…)

להלכה ולמעשה,
אסור לפתוח ו\או לטלטל מטריה בשבת !
אם יש גשם, ישנן פתרונות מצויינות לבית הכנסת : מעיל-גשם וכובע.
"דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום"

גשם, זה ברכה!
שבת שלום ויבש!

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך כ"ה אייר תשע"ד

לקריאה נוספת -

שימוש במטריה בתפילת שבת – בימי הקורונה

12.11.2020

"ניתן לבקר בבתי חולים בשבת, על אף שבדיקת החום נעשית על ידי יהודי" – הרב מאיר נהוראי

10.06.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -