להרוג כינה בשבת

שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -

השאלה 

האם מותר להרוג כינה בשבת?

התשובה 
אחת משלשים ותשע מלאכות אשר נאסרו מן התורה היא מלאכת "נטילת נשמה" ולכן הריגת כל יצור, יש בה איסור של חילול שבת. עם זאת, אין איסור בהריגת כינה בשבת מאחר שאין לה גדר הלכתי של בריה מאחר וצורת הפרייה והרבייה שלה שונה. מקור הדברים בשיטת בית הלל בגמ´ מסכת שבת י"ב עמוד א´ ומובא להלכה בשולחן ערוך סימן שט"ז ט´.

(התשובה ניתנה מהרב רונן נויבירט)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

שימוש במטריה בתפילת שבת – בימי הקורונה

12.11.2020

"ניתן לבקר בבתי חולים בשבת, על אף שבדיקת החום נעשית על ידי יהודי" – הרב מאיר נהוראי

10.06.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -