שאלות באמונה

הלכות ולימוד תורה | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -

השאלה 
שלום, רציתי לשאול מספר שאלות בענייני אמונה.
א. למדתי ברמב"ם שהקב"ה כרת ברית עולם עם עם ישראל בגלל מעשה האבות. איך יכול להיות שהקב"ה כרת ברית עם עם ישראל לנצח בגלל מעשה האבות, שהם מעשים התלויים בזמן ובמקום מסויימים ופרטיים?
ב. למדתי במהר"ל נצח ישראל פרק י"א שהקב"ה בחר באברהם לא בגלל מעשיו אלא "מכח הכלל" – מה הכוונה בזה?
ג. ראיתי בספר נפש החיים תחילת שער ד´ שיש ללמוד תורה לשמה – היינו לשם התורה. מה המטרה בכך שנלמד תורה לשיטתו? האם לומדים סתם כדי שנלמד תורה? אמרו לי שלימוד התורה מקדם את העולם וכו´ ע"פ המשך דברי נפש החיים בשער ד´ – אבל טענתי שאם כן זה לשם העולם ולא לשם התורה.
ד. מי מוגדר תלמיד חכם בדורנו? מה הקריטריונים? האם יש הגדרה לגדול דור? מהי?
ה. למה גוי שלמד תורה חייב מיתה?
ו. גוי שיודע הרבה מאד תורה, גמרא, רש|י תוס´ רמב"ם שו"ע נושאי כלים וכו´ – האם הוא יכול לפסוק הלכה? אם לא -מדוע?

התשובה 
מעשה אבות:
מאבותינו הקדושים ירשנו גם את הגנים. בכל אחד מאיתנו חבוי משהו מעבודת ה´ ומגמילות החסד של אברהם אבינו, מהמסירות והגבורה של יצחק אבינו, וכן הלאה. ועל כן, הברית עמנו בזכותם, הוא משום שירשנו מהם את מידותיהם הטובות.

תורה לשמה:
נושא רחב מיני ים. המטרה שנלמד תורה לשם ידיעת התורה, מתוך ידיעה כי היא תורתו של הקדוש ברוך הוא, כי היא מעין בתו היחידה של ה´, כי ה´ מבקש שנעסוק בה יומם ולילה.

תלמיד חכם:
בכל חברה יגדירו תלמיד חכם באופן שונה. במקום בו רבים יודעי כל הש"ס, רבים מאיתנו לא יוגדרו כתלמידי חכמים. נדמה לי כי בדורנו מוגדר תלמיד חכם כל מי שעוסק בתורה ויודע אותה, גם אם אינו יודע את כל התנ"ך או את כל הש"ס.

גדול דור:
כאן תלוי האדם בשאלה כיצד הוא מוכר. היינו יכול אדם להיות תלמיד חכם מובהק שאינו כל כך ידוע, שעוסק בתורה בסתר, ועל כן הוא לא יוגדר כגדול הדור.
יש לציין כי גדול הדור אינו דבר אמיתי, כי יש גדול הדור לציבור החרדי וגדול הדור לציבור הדתי לאומי. ומיהו גדול הדור, מי שיודע יותר, או מי שנשמעים לו יותר? מי שמחובר יותר לחיים, יודע מה קורה, יודע לפרש תהליכים מדיניים, כלכליים, הנוגעים לשאלות הדור, או מי שיש לו יותר תלמידים שהם תלמידי חכמים? לכן אל נא נתעסק בשאלת גדול הדור. יש לנו תודה לאל, תלמידי חכמים מובהקים, מהם תצא תורה והוראה לכל ישראל. כשהם חולקים, איך נדע מיהו גדול הדור שהולכים אחריו? אף פעם בהסטוריה לא היה מושג כזה. הלל הזקן לא הוגדר כגדול הדור, גם כאשר בני בתירא וויתרו לו על תפקיד הנשיא כאשר נוכח בגדולתו. ורבי עקיבא לא הוגדר כך. וגם עליהם חלקו, אם כל גדולתם. כל אחד יש לו את רבו המובהק, ואם נזכה יתכנסו רבים מתלמידי החכמים יחדיו, יעסקו בשאלות שעומדות על הפרק, ומהם יחד תצא תורה כגדולי הדור בחבורה, ולא כיחידים.

גוי שלמד תורה חייב מיתה:
תלוי למה הוא למד תורה, מה היתה מטרתו. בקצרה, כיוון שאין להם עסק עם התורה, לימוד התורה שלו הוא בזבוז זמן, במקום לעסוק ביישובו של עולם הוא התעסק בלימוד מופשט. לכן, אם יש מטרה חיובית בלימוד שלו, הוא אינו חייב מיתה.

(התשובה ניתנה מהרב שמואל דוד)

רבני ורבניות בית הלל עונים לשו"ת גם בפייסבוק http://www.facebook.com/B.Hillel

התשובה התקבלה מרבני בית הלל בתאריך י"א אדר א´ תשע"ד

לקריאה נוספת -

ברכת "שהחיינו" על כלי שתוקן

30.05.2021

מצוות כיבוד אב על חשבון אחרים

16.11.2020

ייתכן שה' גורם לפורענות?

16.11.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא הלכות ולימוד תורה | מידות, אמונות ודעות

שיתוף המאמר -