כיריים חשמליות ביום טוב

שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -

השאלה 
קנינו כיריים חשמליות ,הפעלה במגע ולא ע"י כפתורים.את כירה עם הכפתורים הפעלנו בחג,עי הפעלה בערב חג ושינוי העוצמה עי הכפתור .האם יש הבדל בין כירה עם כפתורים לכירת מגע.

התשובה 

כידוע ביום טוב מותר לעשות "מלאכת אוכל נפש" כלומר מותר להכין את צרכי אוכל האדם גם בעשיית מלאכות שבשבת אסור לעשות. עם זאת יש מגבלה שאסור לעשות דברים שאפשר היה לעשותן מבעוד יום. אחת הדוגמאות לדבר זה הוא יצירת אש יש מאין שנאסרה על אף שהעברת אש קיימת ממקום אחר מותרת.

 

על כן נכון הוא מה שעשיתם עד כה שלא להדליק את התנור ביום טוב שכן זו שוות ערך ליצירת אש חדשה. כמו כן נראה נכון שמותר להגביר את האש בכיריים חשמליות כיון שאין כאן יצירת אש חדשה אלא רק זרימה מוגברת של החשמל היוצר את החום. יתירה מכך המכניקה של הגברת החום נראית כפעולה שאינה ישירה אלא מאריכה את זמן הספקת החשמל ובכך מגבירה את חום הכיריים. פעולה זו היא "גרמא" ואף יותר קלה.

ביחס לכפתורי מגע השאלה מורכבת יותר. מתיאורך נראה שמדובר על מסך מגע כמו שיש בפלאפון או במוצרים אחרים. במסכים כאלו הנגיעה של האצבע שלי מהווה סגירת מעגל חשמלי ונראה שפעולה זו תהיה אסורה ביום טוב כמו הפעלה של מכשירי חשמל אחרים שאנו אוסרים גם לצורך אוכל נפש.

יוסף סלוטניק

מעלה גלבוע

"תשובה זו ניתנה ע"י הרב יוסף סלוטניק מרבני בית הלל"  

לקריאה נוספת -

שימוש במטריה בתפילת שבת – בימי הקורונה

12.11.2020

"ניתן לבקר בבתי חולים בשבת, על אף שבדיקת החום נעשית על ידי יהודי" – הרב מאיר נהוראי

10.06.2020

חזרה לכל המאמרים בנושא שבת ויום טוב

שיתוף המאמר -