ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – שיעור שני

עם ומדינה | קורונה

סדרת שיעורים משותפים של רבנים ורבניות מארץ ישראל ומחוץ לארץ סביב סוגיות של הגות חינוך וקהילה.

טופס להרשמה בתחתית העמוד

"Life as a Yoetzet Halacha"
Between Yoetzet Bracha Rutner & Rachelle Sprecher-Frankel.
Sunday 8th Sivan – 31/5 14:00 (NY) | 21:00 (ISR)
The discussion will be streamed live on Zoom and on the Beit Hillel Facebook page.

שיחה בנושא : יועצות הלכה בא"י ובחו"ל
בין יועצת ההלכה ברכה רוטנר והרבנית רחלי שפרכר-פרנקל
יום א' ח' סיוון  31/5 בשעה 21:00 (שעון ישראל) 14:00 (שעון ניו יורק)
מוזמנים ומוזמנות להצטרף בזום או בעמוד הפייסבוק של בית הלל.

השיעור המוקלט:

טופס להרשמה

לאירועים נוספים

יחס חז"ל לגיורה של רות

02.06.2024

זהות יהודית וגיור מול אתגרי השעה

26.05.2024

האם קיים עם יהודי?

17.04.2024

חזרה לכל האירועים - עם ומדינה | קורונה